Monmouth Raft Race
 • Monmouth Raft Race
 • Monmouth Raft Race

Am

Dewch i fwynhau Ras  Rafft Trefynwy yn ardal brydferth Dyffryn Gwy o Harddwch Naturiol Eithriadol. Diwrnod o hwyl ac elusen i'r rhai sydd ar y dŵr ac i ffwrdd.

Mae'r ras rafft yn brynhawn hwyliog ar yr afon. Mae'n dechrau am hanner dydd yng Nghlwb Rhwyfo Trefynwy (Ychydig oddi ar yr A40 yn Nhrefynwy) ac mae'n cael ei badlo dros 6.5 milltir i lawr yr Afon Gwy i'r gorffen yn Fferm Tump, Whitebrook, (trwy garedigrwydd Teulu Cullimore) lle mae Gŵyl Deuluol o adloniant a digon o  gyfleoedd lluniaeth

Pris a Awgrymir

All sponsorship monies received by Monmouth Rotary Club from persons taking part in the Monmouth Raft Race will be donated to St David’s Hospice Care (75%) and other charities supported by Monmouth Rotary Club (25%).

Cysylltiedig

_Athos_ powers to victory in the octuple event b Monmouth Rowing Club, MonmouthMae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

Map a Chyfarwyddiadau

Monmouth Raft Race 2024

Digwyddiad Regatta/Water

Monmouth Rowing Club, The Boathouse, Old Dixton Road,, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

Amseroedd Agor

Tymor (1 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd

Beth sydd Gerllaw

 1. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.36 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.38 milltir i ffwrdd
 7. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.44 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.57 milltir i ffwrdd
 9. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.57 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  0.85 milltir i ffwrdd
 11. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  1.1 milltir i ffwrdd
 12. Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

  1.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo