Medieval Mayhem

Am

Ymunwch â ni am ryw Mayhem Canoloesol yr Haf hwn yn ein Hamgueddfeydd ac Atyniadau MonLife.

Mae gennym Wrthrychau Canoloesol i chi eu harchwilio a gweithgareddau crefft am ddim i'w gwneud a'u cymryd i ffwrdd, gan gynnwys teils clai a cheffylau hobi. Addas ar gyfer oed 5-11. 

Bydd sesiynau'n rhedeg 11am-3pm yn:

Neuadd y Sir – Dydd Llun 8 Awst

Castell Cil-y-coed – Dydd Mawrth 9 Awst.

Old Station Tyndyrn – Dydd Mercher 10 Awst.

Neuadd Dril Cas-gwent – Dydd Iau 11 Awst.

Amgueddfa a Chastell y Fenni ddydd Gwener 12 Awst

Dim angen archebu lle ond rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

 

Cysylltiedig

Weddings at the Old StationWeddings at Old Station Tintern, TinternDewch i ddathlu eich diwrnod arbennig yng nghyffiniau prydferth yr Hen Orsaf yn Nhintern . Mae'r Blwch Signalau ar gael ar gyfer priodasau ac yn addas ar gyfer uchafswm o 20 o westeion gyda phrisiau'n dechrau o £538.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Blwch Post
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol
 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

9km i'r gogledd o Gas-gwent ar yr A466. 1km i'r gogledd o Abaty Tyndyrn.Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5 milltir i ffwrdd.

Medieval Mayhem at Old Station Tintern

Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 689566

Ffôn07976465338

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.32 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  0.39 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.46 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.54 milltir i ffwrdd
 5. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.55 milltir i ffwrdd
 6. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.55 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.45 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.67 milltir i ffwrdd
 9. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.89 milltir i ffwrdd
 10. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.91 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.36 milltir i ffwrdd
 12. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo