springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)
 • springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)
 • Miskeys Meadow at Springdale (Tim Green)

Am

Mae Gwarchodfa Natur Fferm Springdale Ymddiriedolaeth Natur Darganfod Gwent ym mis Mehefin gyfan yn blodeuo ar daith gerdded dywys gydag Ecoloist GWT a'r Rheolwr Tystiolaeth Andy Karran.

Roedd y tocynnau'n bwyta £15 i'r rhai nad ydynt yn aelodau a £10 i aelodau.

Archebwch eich tocynnau yma

Cysylltiedig

springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)Springdale Farm Nature Reserve, UskMae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio arferion ffermio traddodiadol sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r A472, trowch i'r sgwâr yng nghanol tref Brynbuga. Gadewch y sgwâr ar Stryd y Priordy, wedi'i arwyddo 'Llantrisant', gan ddilyn y ffordd o amgylch i'r dde ger yr eglwys ac yna rownd i'r chwith i Stryd Maryport. Ewch i'r de am tua 3km nes bod y ffordd yn mynd o dan ffordd ddeuol yr A449. Yn syth ar ôl y bont, cymerwch y troi chwith miniog ymlaen i Lôn Llanllowell a pharhewch am 2km i fyny'r bryn nes i chi gyrraedd yr elusendai ar y dde. Mae mynedfa'r warchodfa i'r gwrthwyneb i'r chwith. Ewch trwy giât y cae tuag at yr ysgubor a byddwch yn gweld y giât cusanu sy'n arwain i mewn i'r warchodfa ar eich chwith.

Meadow Stroll at Springdale Farm

Taith Dywys

Springdale Farm, Coed-Cwner, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Cadarnhau argaeledd ar gyferMeadow Stroll at Springdale Farm (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.64 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.64 milltir i ffwrdd
 1. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  2.12 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.35 milltir i ffwrdd
 3. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  2.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  2.37 milltir i ffwrdd
 5. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  2.78 milltir i ffwrdd
 6. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  2.8 milltir i ffwrdd
 7. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.96 milltir i ffwrdd
 8. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.42 milltir i ffwrdd
 9. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  3.85 milltir i ffwrdd
 10. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  4.2 milltir i ffwrdd
 11. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.61 milltir i ffwrdd
 12. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  4.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo