Christmas Eve Forage

Am

Ymunwch â mi ar gyfer Porthiant Nadoligaidd arbennig ar fore Nadolig!

Darganfyddwch berlysiau gorau'r gaeaf, sbeisys, aeron, llysiau, dail salad, ffyngau, dail a mwy! Byddaf yn mynd â chi i fan arbennig o hael ar hyd aber afon Hafren yng Nghas-gwent, lle byddwn yn treulio 2 awr yn archwilio bounty gorau'r gaeaf, darganfod sut i ddod o hyd i, cynaeafu'n gynaliadwy, a chreu ryseitiau bwyd a diod blasus, gyda phob cynhwysyn gwyllt gwych!

Byddaf yn dod â sipiau a chibblau porthiant Nadoligaidd i ni eu mwynhau yn ystod y porthiant!

2.5 Oriau, £65 yr oedolyn, caiff 2 blentyn 14 oed ac iau fynychu am ddim gydag unrhyw aelod o'r teulu sy'n talu. Gellir darparu ar gyfer yr holl ofynion dietegol.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£65.00 fesul tocyn

Up to two children aged 14 and under are welcome to attend free of charge with their paying parent.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Bydd yr union leoliad yn cael ei ddarparu ar ôl archebu.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cludiant eu hunain sydd eu hangen.

Festive Forage with wild sips & nibbles!

Digwyddiad Bwyd a Diod

Beachley Island, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7HH
Close window

Call direct on:

Ffôn07477885126

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  2.39 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  2.4 milltir i ffwrdd
 1. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  2.5 milltir i ffwrdd
 2. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  2.92 milltir i ffwrdd
 3. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  2.92 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  3 milltir i ffwrdd
 5. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.3 milltir i ffwrdd
 6. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  3.51 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  4.16 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  4.22 milltir i ffwrdd
 9. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  4.3 milltir i ffwrdd
 10. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  4.38 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  4.44 milltir i ffwrdd
 12. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  5.15 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo