The Chain

Am

Darganfyddwch dair gardd swynol yng nghanol Y Fenni, y gellir eu harchebu gyda'i gilydd fel Gerddi'r Capel (rhaid archebu lle).

Y Gadwyn

Gardd furiog Fictoraidd dwy erw a grëwyd gan y dylunydd gerddi arobryn, Sarah Price. Gydag amrywiaeth eang o gynefinoedd i fywyd gwyllt ffynnu, mae'n rhaid gweld yr ardd hon. Mae wedi cael ei arddio'n arbrofol dros y naw mlynedd diwethaf ac fe'i crëwyd yn arbennig ar gyfer harddwch natur a bywyd gwyllt.

Tŷ Fferm Capel

Gardd 11/2 erw syfrdanol gyda pherllan hynafol a phwll bywyd gwyllt. Mae dolydd blodau gwyllt a gardd bafiliwn newydd yn ysblennydd. Mae gan Dŷ Fferm Chapel gerddi blaen a chwrt ffurfiol hefyd.

Rock Villa

Wedi'i ddatblygu dros 25 mlynedd, mae'r ardd hon yn cael ei thrin yn organig. Gyda gwrychoedd ffawydd porffor, rhosod a clematis, mae'r ardd hon yn hanfod gardd dref.

Pris a Awgrymir

Pre-booking essential

Adult: £8.00
Child: Free

Gardens open on this day as part of this group

For group openings you pay one admission price and you get entry to all the gardens on that day. See below for gardens that are part of this group. Please note that sometimes not all gardens open on every open day, check the dates above for more info.

Map a Chyfarwyddiadau

Chapel Gardens

Open Gardens

Chapel Farm House, Pentre Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7BE
Close window

Call direct on:

Ffôn07799 540380

Cadarnhau argaeledd ar gyferChapel Gardens (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (14 Meh 2024 - 15 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener15:00 - 20:00
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.56 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.68 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.73 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.75 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.8 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.85 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.9 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.91 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.92 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.96 milltir i ffwrdd
 8. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.07 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.19 milltir i ffwrdd
 11. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.57 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo