Bronwen Lewis comes to The Blake Theatre

Am

Mae Bronwen Lewis yn gantores/gyfansoddwraig Gymraeg sydd wedi dod yn synfyfyrio TikTok gyda'i chloriau o ganeuon poblogaidd yn yr iaith Gymraeg. Mae hi'n falch o fod yn ddwyieithog ac yn aml-offerynydd eithriadol.

Serennodd Bronwen a chanodd y gân thema 'Bread and Roses' yn y ffilm a enwebwyd am Wobr BAFTA ac a enwebwyd am Golden Globe 'Pride'! Derbyniodd glod rhyngwladol hefyd yn ystod ei chyfnod ar The Voice y BBC. Yn ddiweddar mae hi wedi mwynhau cyfweliadau ar BBC Radio 1 gyda'r DJ Greg James a chwaraewyd ei chlawr dwyieithog o 'Friday' gan Riton x Nightcrawlers i dros 5 miliwn o wrandawyr.

Trwy gydol y cyfnod clo perfformiodd Bronwen dros 45 o gyngherddau byw, rhithwir o'i stiwdio gartref ac mae wedi creu ffansin hynod gefnogol. Mae ei sioeau wedi cael dros hanner miliwn o olygfeydd ers Mawrth 2020.

Mae Bronwen wedi rhyddhau ei 2il albwm 'Cynfas', y mae wedi'i hysgrifennu a'i chyd-gynhyrchu gyda'r cynhyrchydd Lee Mason. Mae ei steil cerddorol gwreiddiol yn eistedd rhwng Country, Pop, Folk and Blues ac mae ei sengl ddiweddaraf, 'Hearts my Home', newydd gael ei rhyddhau ac mae'n cynhyrfu storm gyda dramâu awyr radio a chyfweliadau gyda DJ's proffil uchel.

Pris a Awgrymir

Tickets: Adults £22, Family (2 adults + 2 children) £60, Under 14's £12.

Cysylltiedig

Blake TheatreThe Blake Theatre, MonmouthNid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

Map a Chyfarwyddiadau

Bronwen Lewis

Cerddoriaeth

The Blake Theatre, Monmouth, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 719401

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 6. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.19 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.32 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.82 milltir i ffwrdd
 10. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.99 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.03 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo