Art in Penallt

Am

Arddangosfa gelf flynyddol nid-er-elw a gŵyl a gynhelir ym mhentref prydferth Penallt, Cymru, yw Celf ym Mhenallt. Mae'r digwyddiad yn arddangos ystod eang o ddisgyblaethau artistig, yn cynnwys artistiaid lleol a thalent enwog o bob cwr o'r wlad. Nod Celf ym Mhenallt yw meithrin creadigrwydd, ysbrydoli'r gymuned, a darparu llwyfan i artistiaid rannu eu gwaith. Rhoddir elw o werthiannau i elusennau lleol a ddewiswyd. Bydd y prif ddigwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 18 Awst a 20 Awst 2023. 

Mae Celf ym Mhenallt 2023 yn argoeli i fod yn ddathliad o gelf ar ei ffurfiau niferus, gan roi cyfle i ymwelwyr ddarganfod talent eithriadol, cymryd rhan mewn sgyrsiau creadigol, a chefnogi cymuned artistig fywiog Penallt. Ochr yn ochr ag arddangosfeydd mae rhaglen lawn o arddangosiadau gan artistiaid, gweithdy celf, a Marchnad y Gwneuthurwyr sy'n cynnwys crefftwyr lleol talentog sy'n gwerthu eu celf a'u crefft. 

I gael rhagor o wybodaeth am Gelf ym Mhenallt 2023, gan gynnwys manylion yr arddangosfa, artistiaid sy'n cymryd rhan, ac amserlen digwyddiadau, ewch i www.artinpenallt.org.uk.

Mae Celf ym Mhenallt yn ymroddedig i feithrin y genhedlaeth nesaf o artistiaid ac un o'r uchafbwyntiau eleni fydd yr Arddangosfa Ysgolion, sy'n cynnwys gwaith celf a grëwyd gan fyfyrwyr talentog o ysgolion uwchradd lleol Trefynwy. Mae'r arddangosfa hon yn dyst i ymroddiad athrawon a galluoedd creadigol meddyliau ifanc, gan gynnig cyfle unigryw i'r gymuned fod yn dyst i'r genhedlaeth nesaf o artistiaid ar waith. Cynhelir yr arddangosfa dros yr haf, ac yn cynnwys penwythnos 18 – 20 Awst, ym Mwyty Moch ac Apple, ar y safle yn Humble by Nature, y lleoliad ar gyfer Celf ym Mhenallt. 

Yn ogystal, mae Art in Penallt yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa gyfareddol gan raddedigion o gyrsiau nodedig Dylunio Cyfoes ac Gof Artist Coleg Celfyddydau Henffordd. Mae'r myfyrwyr talentog hyn yn gwthio ffiniau ac yn archwilio technegau arloesol, gan arwain at weithiau celf trawiadol sy'n adlewyrchu eu teithiau artistig unigryw.

Tocynnau wedi'u harchebu ymlaen llaw drwy wefan £4, wrth y giât £5, dan 16 oed am ddim

Mae cyfleusterau i gymryd taliadau trwy gardiau debyd a chredyd a gellir cymryd pob pryniant i ffwrdd pan gaiff ei dalu.

Mae digon o le parcio.

Os ydych yn teithio ar fws, cliciwch yma am yr amserlen bws 65.

 

Pris a Awgrymir

Pre-booked tickets via website £4, at the gate £5, under 16s free

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Toiledau

Grwpiau

 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Humble by Nature wedi'i leoli ychydig y tu allan i Drefynwy yn Nyffryn Gwy. Mae'n hawdd ei gyrraedd, wedi'i leoli yn agos at yr M4, M5 a'r M50.O'r Gogledd, Mynwy, Ross-on-Wye a'r M50Ewch ar yr A40 tua'r de i adael Trefynwy, dilynwch yr arwyddbyst i'r B4293 sy'n eich tywys trwy ddau dro i'r chwith tuag at Drellech/ Cas-gwent. Ar ôl i'r gyfres o droadau symio'r ffordd ac ar ben y bryn, gyda golygfeydd ar y dde, cymerwch y tro cyntaf i'r chwith a arwyddir tuag at Penallt. Ewch ymlaen am tua 1 filltir, gan gymryd y chwith nesaf sydd ar gael - arwydd 'The Craig/ No through rd'.Humble by Nature yw'r fynedfa gyntaf ar y chwith.O'r dwyrain, Bryste a'r M4Gan adael yr M4 tuag at Gas-gwent a Hen Groesfan Hafren, dilynwch arwyddbyst ar hyd yr A466 i Gae Ras Cas-gwent. Ar y Cae Ras cymerwch yr allanfa gyntaf ar y gylchfan sydd wedi'i harwyddo B4293 i Devauden. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon gan fynd trwy Devauden, Llanishen a Threlleck. Bron i 3 milltir ar ôl Trellech, gyda golygfeydd godidog ar eich chwith, cymerwch Penallt miniog i'r dde wedi'i arwyddo. Ewch ymlaen am tua 1 filltir, gan gymryd y chwith nesaf sydd ar gael - arwydd 'The Craig/ No through rd'.Humble by Nature yw'r fynedfa gyntaf ar y chwith.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae'r Bws #65 o Gas-gwent i Drefynwy yn stopio ac yn codi y tu allan i Humble By Nature.

Gallwch ddod o hyd i'r amserlenni yma.

Art in Penallt

Gŵyl Gelfyddydau

Humble by Nature, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 714 595

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Microdistillery yn Nyffryn Gwy hardd

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  1.04 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  1.36 milltir i ffwrdd
 2. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 3. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  1.43 milltir i ffwrdd
 4. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  1.54 milltir i ffwrdd
 5. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  1.62 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 7. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.2 milltir i ffwrdd
 8. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.21 milltir i ffwrdd
 9. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.3 milltir i ffwrdd
 10. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 11. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.35 milltir i ffwrdd
 12. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo