Alex Brown painting

Am

Mae Celf ym Mhenallt yn ddigwyddiad tridiau, sy'n cynnwys artistiaid a gwneuthurwyr lleol a rhyngwladol.

Celfyddyd Gain, Cerflunwaith, Pren, Ffotograffiaeth, Gwydr, Serameg a Gemwaith.

Celf ym Mhenallt sy'n trefnu arddangosfa gelf flynyddol o waith cyfoes o safon uchel ym mhentref Penallt, ger Trefynwy. Mae'r tîm trefnu i gyd yn wirfoddolwyr lleol sydd, ers 2010, wedi datblygu cysylltiad agos ag ysgolion lleol, Made in Monmouthshire, a Creates Gallery. Y pwrpas yw ysgogi diddordeb a brwdfrydedd ymhlith yr holl grwpiau oedran yn y broses artistig o greu ystod eang o ffurfiau celf a chrefft a gwerthu amrywiaeth eang o waith celf o ansawdd uchel gydag unrhyw elw a roddwyd i elusen.

Bellach mae artistiaid, gwneuthurwyr ac ymwelwyr o bell i ffwrdd yn cydnabod Celf ym Mhenallt sydd bob blwyddyn yn denu arddangoswyr ac arddangoswyr newydd yn ogystal â ffefrynnau fel ein noddwyr, y crochenydd Walter Keeler a'r artist Richard Wills. Mae'r curadur Ann Bradley a'i thîm yn gweithio'n galed o fis Ionawr ymlaen, gan ddatblygu sioe gelf gain bob blwyddyn. Nid yw dewis arddangoswyr gan lawer o ymgeiswyr byth yn dasg hawdd ac i sicrhau bod y sioe yn dod ag artistiaid newydd cyffrous i mewn, nid yw arddangoswyr fel arfer yn cael eu dewis am fwy na dwy flynedd yn olynol a all wneud ar gyfer dewisiadau anodd.

Wrth wraidd Humble gan Natur mae hen ysgubor hardd, sy'n gartref i'r arddangosfa gelf gain tra bydd amrywiaeth o stondinau ac arddangosiadau gan artistiaid a gwneuthurwyr i'w gweld o amgylch y safle, eleni i gyd yn danbaid. 

Pris mynediad £3.00 (am ddim dan 16).

Mae cyfleusterau i gymryd taliadau trwy gardiau debyd a chredyd ac mae'n bosib y bydd pob pryniant yn cael ei gymryd i ffwrdd pan fydd yn cael ei dalu amdano.

Mae digon o le parcio.

Os ydych yn teithio ar y bws, cliciwch yma am amserlen bws 65 (dydd Sadwrn yn unig).

Mae bwyty Pig & Apple ar y safle, sy'n gweini lluniaeth trwy gydol y penwythnos.

Rydym yn hynod ddiolchgar bod gennym St. John Ambulance Cymru ar y safle dros y penwythnos cyfan. Bydd eu gwirfoddolwyr wrth law i ddarparu cymorth cyntaf petai angen.

 

Cysylltiedig

Humble by Nature is Kate Humble's working farmHumble by Nature, MonmouthDarganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Toiledau

Grwpiau

 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Art in Penallt

Gŵyl Gelfyddydau

Humble by Nature, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 714 595

Amseroedd Agor

Tymor (18 Awst 2023 - 20 Awst 2023)
DiwrnodAmseroedd

* Please check the Art in Penallt website for full programme details.

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  2.3 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  2.41 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 11. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo