Image of Ann Cleeves

Am

Mae Ann Cleeves yn awdur dros 35 o nofelau clodwiw gan y beirniaid, ac yn 2017 dyfarnwyd iddi yr anrhydedd uchaf ym maes ysgrifennu trosedd, sef y CWA Diamond Dagger.

Hi yw crëwr y ditectifs Vera Stanhope, Jimmy Perez a Matthew Venn, sydd i'w gweld ar y teledu yn Vera ITV, Shetland BBC One a The Long Call ITV yn y drefn honno. Mae'r gyfres deledu a'r llyfrau y maent yn seiliedig arnynt wedi dod yn deimladau rhyngwladol, gan ddal meddyliau miliynau ledled y byd.

Gweithiodd Ann fel swyddog prawf, cogydd arsyllfa adar a gwylwyr y glannau ategol cyn iddi ddechrau ysgrifennu.

Mae hi'n aelod o 'Murder Squad', yn gweithio gydag awduron eraill o ogledd Prydain i hyrwyddo ffuglen trosedd. Mae Ann hefyd yn treulio ei hamser yn eiriol dros ddarllen i wella iechyd a lles a chefnogi mynediad at lyfrau. Yn 2021 lansiodd ei phrosiect Darllen er Lles gydag awdurdodau lleol ar draws Gogledd Ddwyrain Lloegr, ac yn 2022 dyfarnwyd OBE iddi am ei gwasanaethau i ddarllen a llyfrgelloedd.

Mae Matthew Venn yn dychwelyd yn The Raging Storm, y nofel gyfareddol nesaf yng nghyfres Two Rivers gan Ann Cleeves, awdur a chrëwr mwyaf poblogaidd Vera a Shetland. Pan mae Jem Rosco – morwr, anturiaethwr a chwedl leol – yn chwythu i'r dref yng nghanol gale'r hydref, mae trigolion Greystone, Dyfnaint, wrth eu bodd o gael enwogion yn eu plith.

Nid yw'r trigolion yn meddwl dim ohono pan fydd Rosco yn diflannu eto; Dyna'r math o ddyn ydyw. Nes i'r bad achub gael ei lansio i alwad ffug yn ystod storm gynddeiriog a cheir ei gorff mewn dinghy, wedi'i angori oddi ar Scully Cove, lle â chwedlau ei hun.
Mae hwn yn achos anghyfforddus i DI Matthew Venn. Daeth i'r pentref anghysbell pan oedd yn blentyn, ei gymuned boblogi gan Brenhinllin y Barum yr oedd yn rhannu ffyrdd â nhw, felly pan mae ofergoeliaeth a sïon yn cymysgu a chorff arall i'w gael yn y cove, mae Matthew yn canfod ei farn yn fuan wedi ei gymylu. Wrth i'r gwyntoedd stormus ganu a'r pentref yn cael ei dorri i ffwrdd, mae Venn a'i dîm yn dechrau eu hymchwiliad, ychydig iawn o sylweddoli y gallai eu bywydau eu hunain fod mewn perygl. . .

Un o awduron naturiol gorau ffuglen ditectif'
SUL EXPRESS

mewn cydweithrediad â Book-ish

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn£15.00 fesul tocyn

Ticket with book: £20

Cysylltiedig

Borough TheatreThe Borough Theatre, AbergavennyMae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru.

Map a Chyfarwyddiadau

An Evening with Ann Cleeves in conversation with Alis Hawkins

Siarad

The Borough Theatre, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01873850805

Amseroedd Agor

Tymor (18 Maw 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun19:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.26 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.36 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.41 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.97 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.52 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.85 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.32 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo