Abergavenny Christmas Market

Am

Eleni mae Marchnadoedd Sir Fynwy yn dod â dwy Farchnad Nadolig anhygoel i Neuadd Farchnad y Fenni ddydd Sul 26 Tachwedd a dydd Sul 10 Rhagfyr rhwng 11am a 4pm.

Wrth i chi siopa i godi eich crefftau lleol anhygoel ac anrhegion Nadolig, gallwch hefyd fachu rhywfaint o fwyd stryd blasus a gwneud diwrnod ohono!

Cysylltiedig

Abergavenny Craft FairAbergavenny Market Hall, AbergavennyMae Marchnad y Fenni yn cael ei chynnal bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn gyda marchnad chwain bob dydd Mercher. Mae neuadd y farchnad ar agor gyda stondinau bob dydd. What3Words: Prif fynedfa: gwobrau.fortified.skins Mynediad Cefn 1: llwybr.innovative.pegged Mynediad Cefn 2: maternal.erupts.vowel

Map a Chyfarwyddiadau

Abergavenny Christmas Markets (in the Market Hall)

Marchnadoedd Nadolig

Abergavenny Market Hall, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01873735811

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.99 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.54 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.87 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo