A Christmas Carol as Told By Jacob Marley (Deceased)

Am

Brother Wolf yn cyflwyno
A Christmas Carol – Fel y dywedodd Jacob Marley (marw)
Addaswyd a pherfformiwyd gan James Hyland Music gan Chris Warner

Wedi'i adrodd o safbwynt partner busnes Scrooge sydd wedi marw, mae'r addasiad llwyfan arobryn hwn wedi'i alw'n "ddywediadiad diffiniol A Christmas Carol" (Redditch Standard), ac wedi'i enwi fel un o'r sioeau Nadolig gorau yn Llundain, Caeredin a ledled y DU" (High 50 Culture). Wedi'i gydnabod gan y Frenhines am ei ran yn Ysgoloriaeth Dickensian, mae'r "campwaith grymus cymhellol" (Manx Independent) yn cyflwyno gwefr, oerni a chyffro ar gyfer pob oedran.

Jacob Marley wedi marw ac yn cael ei gondemnio i dragwyddoldeb o gario cadwyn drom, wedi ei ffugio mewn bywyd; bywyd na all ddychwelyd iddo mwyach heblaw adrodd hanes ei bartner busnes direidus, Ebenezer Scrooge, a'r llwybr sy'n arwain at ei achubiaeth. Trwy eiriau Marley, rydyn ni'n dysgu sut agorodd tri ysbryd hudol lygaid Scrooge a gwneud iddo sylweddoli gwir werth cariad a maddeuant.

Canmoliaeth am 'A Christmas Carol – Fel y dywedodd Jacob Marley (marw)':

"Cyflawniad aruthrol... Rhyfeddod i'w gwylio" ★★★★★ (Dramâu i'w Gweld)
"Mae Hyland yn bresenoldeb hynod bwerus... mae hwn yn berfformiad meistrolgar" (British Theatre Guide)
"Adrodd straeon ar ei orau... cynhyrchiad cofiadwy a rhyfeddol." (London Theatre 1)
"Fel y bwriadodd Charles Dickens ei wneud... Dychmygus a chyfareddol" (Diwylliant 50 Uchel)
"Un dyn anhygoel yn perfformio... dosbarth meistr mewn actio" (Lanelli Star)
"Actio gafaelgar... Gwaith llais syfrdanol... bythgofiadwy" (The Stage)
"Cyffro... Mae amlochredd a chorfforoldeb Hyland yn syfrdanol" (UK Theatre Network)
"Mae Hyland yn actor hynod bwerus... "Roedd y plant yn falch" (The Independent)

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£14.00 fesul tocyn
Plentyn£12.00 fesul tocyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Blake TheatreThe Blake Theatre, MonmouthNid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

Map a Chyfarwyddiadau

A Christmas Carol As Told By Jacob Marley (Deceased)

Nadolig - Pantos, Theatr a Cherddoriaeth

The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 719401

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.16 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.17 milltir i ffwrdd
 6. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.17 milltir i ffwrdd
 7. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.25 milltir i ffwrdd
 9. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.82 milltir i ffwrdd
 11. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.99 milltir i ffwrdd
 12. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.03 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo