Glentrothy Old Stable

Am

Mewn safle heddychlon iawn ar ystâd hyfryd ger tref farchnad y Fenni, mae'r bwthyn arddulliol hwn wedi'i leoli mewn dyffryn pictiwrésg ysgafn, ac yn agos at fwyta seren Michelin. Siwtio cwpl, babi a chi da. Mae'r bwthyn hwn yn gwneud sylfaen wych ar gyfer gweithgareddau gwlad o bob math, neu'n syml yn ddihangfa adferol.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bwthyn£555.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau sychu

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Sychwr gwallt

Map a Chyfarwyddiadau

Glentrothy Old stables

Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8HN
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890190

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  2.18 milltir i ffwrdd
 2. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  2.26 milltir i ffwrdd
 3. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  2.99 milltir i ffwrdd
 4. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  3.21 milltir i ffwrdd
 1. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  3.65 milltir i ffwrdd
 2. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  3.66 milltir i ffwrdd
 3. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  3.67 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  3.88 milltir i ffwrdd
 5. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  4.66 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  4.74 milltir i ffwrdd
 7. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.84 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  5.28 milltir i ffwrdd
 9. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  5.34 milltir i ffwrdd
 10. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  5.41 milltir i ffwrdd
 11. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  5.88 milltir i ffwrdd
 12. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  6.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo