The Piggery

Am

Arhoswch ar fferm Kate Humble: deffro i synau anifeiliaid a darganfod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni ar fferm waith go iawn.

Mae'r Piggery yn fwthyn dwy-wely clyd sy'n wych i deuluoedd ac yn derbyn hyd at ddau gi sy'n ymddwyn yn dda.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
The Piggeryo£495.00 i £713.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Map a Chyfarwyddiadau

Stay at Humble by Nature

Humble By Nature, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Microdistillery yn Nyffryn Gwy hardd

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  0.84 milltir i ffwrdd
 3. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  0.98 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  0.99 milltir i ffwrdd
 1. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  1.01 milltir i ffwrdd
 2. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.4 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  1.4 milltir i ffwrdd
 4. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  1.45 milltir i ffwrdd
 5. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  1.51 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  1.61 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.62 milltir i ffwrdd
 8. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.2 milltir i ffwrdd
 9. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.22 milltir i ffwrdd
 10. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.29 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.29 milltir i ffwrdd
 12. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo