Hen Gwrt Moated Site
 • Hen Gwrt Moated Site
 • Hen Gwrt Moated Site

Am

Mae rhai pethau'n edrych yn well o fanvantage i fyny, i fyny ac i ffwrdd nag o'r ddaear. Hen Gwrt yn un mae'n siŵr. Os gallech ei weld oddi uchod, byddech yn gweld gydag eglurder diffiniol yr amlinelliad twt, sgwâr o'r hyn a oedd, mae'n debyg, yn safle maenoraidd canoloesol. Mae'r faenor wedi hen fynd, ond mae ei ffos ochr sgwâr yn parhau, yn syndod wedi'i gadw'n dda.

Mae'n debyg bod Hen Gwrt ('Yr Hen Lys') yn perthyn i esgobion Llandaf yn y 13eg a'r 14g, ac fe'i defnyddiwyd yn ddiweddarach fel porthdy hela.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Hen Gwrt yn Llandeilo Gresynni 7 milltir (11.3km) i'r dwyrain o'r Fenni ger y B4233. Wrth deithio o gyfeiriad Y Fenni, ewch ymlaen heibio i arwydd y pentref a chroesffordd ac mae'r safle ychydig ar ôl y gyffordd nesaf ar y chwith.

Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Y Fenni 9 milltir i ffwrdd.

Hen Gwrt Moated Site (Cadw)

Safle Hanesyddol

Llantilio Crossenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8TD
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 025 6000

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Daily 10.00am - 4.00pm. Closed 24, 25, 26 December and 1 January.
Last admission 30 minutes before closing.

Beth sydd Gerllaw

 1. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  1.42 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  1.79 milltir i ffwrdd
 3. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  2.27 milltir i ffwrdd
 1. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.33 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  3.82 milltir i ffwrdd
 4. Gwinllan fach, deuluol ger Rhaglan sy'n gwerthu gwin arobryn yw Gwinllan Dell Vineyard.

  3.99 milltir i ffwrdd
 5. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  4.17 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  4.21 milltir i ffwrdd
 7. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  4.4 milltir i ffwrdd
 8. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  4.41 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  4.61 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  4.94 milltir i ffwrdd
 11. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  4.96 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  5.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo