Ty'r Pwll

Am

Mae Tŷ'r Pwll yn hen fwthyn hen a chlyd iawn mewn cymuned wledig sydd â dwy ystafell wely, yn ddelfrydol i ddau gwpl ond bydd yn cysgu hyd at chwech.

Mae gan y bwthyn ystafell ymolchi yn llawn gyda bath a chawod drosodd yn ogystal â thoiled. Mae tŷ bach i lawr grisiau hefyd gydag ystafell fyw glyd a chegin yn dod i fwyta yno. Mae gan y bwthyn ardaloedd patio preifat ac mae'n rhannu gerddi mawr gyda'r perchnogion. Mae parcio oddi ar y ffordd ar gyfer hyd at ddau gar.

Mae'r bwthyn yn hen ac mae ganddo risiau cul, troellog a nenfydau isel felly yn anffodus ni fyddai'n addas i bobl ag anawsterau symudedd a byddai angen goruchwylio plant ifanc am yr un rhesymau a'r pwll mawr yn yr ardd. Yn anffodus dydyn ni ddim yn derbyn pethe chwaith.

Map a Chyfarwyddiadau

Ty'r Pwll Cottage

Ty'r Pwll, Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BY
Close window

Call direct on:

Ffôn07836 355620

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  0.54 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref…

  0.99 milltir i ffwrdd
 4. Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios…

  1.69 milltir i ffwrdd
 1. Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau…

  1.74 milltir i ffwrdd
 2. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  1.99 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  3.46 milltir i ffwrdd
 5. Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio…

  3.62 milltir i ffwrdd
 6. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  3.81 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i ardd Glebe House.

  3.99 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  4.37 milltir i ffwrdd
 9. Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd…

  4.7 milltir i ffwrdd
 10. Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg.…

  4.75 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  4.76 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo