The Bell at Skenfrith
 • The Bell at Skenfrith
 • The Bell at Skenfrith
 • Full Welsh Breakfast
 • The Bell at Skenfrith
 • The Bell at Skenfrith
 • The Bell at Skenfrith
 • Walking from The Bell - Dogs Most Welcome

Am

Wedi'i lleoli yn sir brydferth Sir Fynwy, cafodd The Bell yn Ynysgynwraidd, cyn-dafarn hyfforddi Cymreig o'r 17eg ganrif ac un o westai bwtîc mwyaf adnabyddus Cymru, ei adfer yn llwyr yn 2001. Yn 2015, o dan berchnogaeth newydd Sarah Hudson a Richard Ireton, cafodd y gwesty ei ddiweddaru drwy gydol. Oherwydd llifogydd mawr y llynedd a mis Chwefror eleni, mae'r Bell bellach wedi'i hadfer yn helaeth i lawr y grisiau!

Wedi'i addurno'n ofalus ac yn feddylgar gan Sarah, mae'r trawstiau derw a'r dodrefn hynafol, ynghyd â digonedd o flodau ffres a phlanhigion gwyrdd, soffas a chadeiriau cyfoes, yn rhoi awyrgylch hamddenol a hawdd i'r Gloch. Mae'r bariau a'r bwyty i gyd wedi'u hailgynllunio ac erbyn hyn mae ganddyn nhw deimlad llawer mwy ysgafn, awyrog a eang. Mae teras eithaf yr ardd wedi cael ei ymestyn i ganiatáu mwy o fyrddau a mannau eistedd, sy'n gweithio'n dda ar gyfer y rheolau pellhau cymdeithasol newydd.

Mae gan y gwesty un ar ddeg o ystafelloedd gwely wedi'u dylunio'n unigol, pob un ag ystafelloedd ymolchi en suite ac wedi'u llenwi â thoiledau aromatig y persawr Prydeinig Noble Isle. Defnyddir betys a dyfir yng ngardd gegin y gwesty ar gyfer ei chasgliad Fireside.

Ar lannau afon Mynwy, mae The Bell yn Ynysgynwraidd ar gyrion pentref bach Cymreig Ynysgynwraidd. Gyda bwyty a rhestr win arobryn, mae'n lle perffaith i ddianc oddi wrth y cyfan am seibiant rhamantus, achlysur arbennig, priodasau agos-atoch (gellir teilwra pabell y gwesty i'ch gofynion), pen-blwydd/dathliadau neu i ddarganfod amrywiaeth o drywydd gwlad.

Mae sir Fynwy yn enwog am ei milltiroedd o deithiau cerdded gwledig ac mae The Bell wedi creu chwech o'i llwybrau cylchol ei hun sy'n tywys y cerddwr yn ardal Ynysgynwraidd ac o'i chwmpas, ar adegau yn croesi'r ffin i Loegr ac yn ôl - nid oes angen pasbort!

Mae'r Skenfrith Sleuth yn daith gerdded hynod boblogaidd i blant lle gallant chwilio am gliwiau am hanes Castell Ynysgynwraidd – un o gestyll enwog y Mers - eglwys ganoloesol St. Bridget a phentref Ynysgynwraidd, i gyd ychydig ar draws y ffordd o The Bell. Mae hwn yn weithgaredd delfrydol ar gyfer hanner tymor neu wyliau. Dylai seryddwyr a gwylwyr galaethau wybod, ar noson glir nad yw ein Awyr Skenfrith byth yn lleihau gan olau oren!

Beth bynnag yw eich rheswm dros ymweld, bydd staff Bell bob amser yn eich croesawu ac yn helpu i wneud eich ymweliad yn un cofiadwy. Sylwch fod yna wi-fi am ddim ond gall signalau symudol fod ychydig yn eratig!

Mae gan y Bell 6 taith gerdded gylchol boblogaidd iawn gyda mapiau manwl, cyfeirnodau grid a darluniau. Mae croeso mawr i gŵn yn y gwesty sydd â chawod anifeiliaid anwes a thywelion arbennig a jar mawr o fisgedi. Gellir trefnu priodasau bychain a digwyddiadau preifat. 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
11
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell ensuite hyblyg£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Our rooms start from £175 for two including full breakfast

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Archebu asiant teithio
 • Rhaglen arbennig Nadolig
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Adloniant rheolaidd
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pysgota
 • Saethu

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Man dynodedig ysmygu
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu pleidiau coetsys

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd
 • Tŷ Tafarn/Inn

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Cyfleusterau'r Eiddo:

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Gwely pedwar poster
 • Gwely maint y brenin
 • Cyfleusterau preifat
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

A40/ A466 N tuag at Henffordd. 4m trowch i'r chwith ar y B4521, wedi arwyddo'r Fenni, gwesty 2m ar y chwith.

The Bell at Skenfrith

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Bwyty gydag Ystafelloedd
The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 750235

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* We currently close after Sunday Lunch, Mondays, Tuesdays and reopen on Wednesdays in time for lunch.

Beth sydd Gerllaw

 1. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  0.66 milltir i ffwrdd
 4. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  1.76 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  2.79 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  3.56 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  4.18 milltir i ffwrdd
 4. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  4.2 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  4.3 milltir i ffwrdd
 6. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  4.32 milltir i ffwrdd
 7. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  4.66 milltir i ffwrdd
 8. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.96 milltir i ffwrdd
 9. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  5.07 milltir i ffwrdd
 10. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  5.3 milltir i ffwrdd
 11. Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

  5.38 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  5.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo