Robin's Barn

Am

Lleolir Robin's Barn mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor dwy ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu hwnt i Glawdd Offa a Fforest y Ddena. Mae'r ardal gyfan yn hafan heb ei difetha ar gyfer bywyd gwyllt. gyda cheirw, moch daear, buzzards llwynogod, tylluanod a gnocell y coed yn ymwelwyr rheolaidd!

Mae Robin's Barn yn brolio'n hyfryd yn cerdded o'r drws gyda Llwybr Clawdd Offa a thaith gerdded Afon Dyffryn Gwy, tafarn dda a bwyty ardderchog i gyd o fewn pellter cerdded.

Mae'r gwaith o wresogi a thrydan yn cael ei gynnwys ym misoedd yr haf. Tâl ychwanegol bach yn ystod y gaeaf.

Wifi am ddim hefyd ar gael

Mae'r gwaith o wresogi a thrydan yn cael ei gynnwys ym misoedd yr haf. Tâl ychwanegol bach yn ystod y gaeaf. Wifi AM DDIM ar gael yn awr

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cottage£275.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Euros wedi eu derbyn

Arlwyaeth

 • Barbeciw
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl
 • Pysgota
 • Tenis ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Gwasanaeth glanhau
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl yn Ffrangeg

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Mae'r safle bws agosaf yn un filltir i ffwrdd ac mae'n darparu gwasanaeth i Drefynwy a Chas-gwent. Mae'r orsaf drenau agosaf yn Y Fenni, hanner awr yn y car i ffwrdd.

Robin's Barn (Self-catering cottage)

Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860058

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  0.53 milltir i ffwrdd
 3. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  0.69 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  0.81 milltir i ffwrdd
 1. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  1.09 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.2 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.56 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.59 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.6 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  1.64 milltir i ffwrdd
 7. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  1.64 milltir i ffwrdd
 8. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.64 milltir i ffwrdd
 9. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.67 milltir i ffwrdd
 10. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.68 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.7 milltir i ffwrdd
 12. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  1.7 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo