Ble i aros

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

WOODBANK HOUSE

Llanhennock 2 filltir. Bwthyn gwyliau trawiadol o Dde Cymru sydd wedi'i leoli'n berffaith yng…

The Piggery

Arhoswch ar fferm Kate Humble: deffro i synau anifeiliaid a darganfod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r…

Lake House Decking

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda…

Hardwick Farm

Wedi'i leoli yn nyffryn hardd a llonydd Brynbuga a chyda golygfeydd panoramig o'r Mynydd Du, rydym…

Flagstone Open Fire

Mae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae…

Rockfield Coach House

Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield. Mae'r Coach House…

The Ferns

Saif B&B 'The Ferns' ym mhentref tlws Llandenny sydd yng nghanol cefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

The Wild Hare Inn

Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd pob un yn…

The King's Head Monmouth

Adeilad rhestredig gradd II yw hwn, a oedd yn wreiddiol yn dafarn hyfforddi o'r 17eg ganrif. Mae'r…

Three Castles Caravan Park

Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o…

Glen Trothy Caravan Park

Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau…

Glen Yr Afon

Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr…

The Old Rectory

Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig di-spoilt Llangatwg-Lingoed,…

Forest Retreats

Mae Hill Farm yn dyddyn 15 erw sy'n edrych dros Ddyffryn Gwy, sy'n cynnwys coetiroedd hardd,…

Laura Ashley Tea Room

Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty…

Dry Dock Cottage

Mae Dry Dock Cottage yn arhosiad hamddenol ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gyda swnian…

The Three Salmons

Mae Gwesty'r Tri Salmydd yn swatio yn nhref farchnad brydferth Brynbuga, Sir Fynwy. Mae Gwesty'r…

Hunters Moon Inn

Croesawu tafarn y 13eg ganrif yn nythu yng nghefn gwlad bendigedig Sir Fynwy ar lwybr troed Clawdd…

Bridge Inn Llanfoist

Mae Tafarn y Bont yn Llan-ffwyst, a adnabyddir fel "Y Bont" yn dafarn fach dan berchnogaeth breifat…

Usk Castle Knights

Allwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

The Angel Hotel

Mae Gwesty'r Angel yn croesawu ymweliadau grŵp a phartïon hyfforddwyr, ac yn cynnig amrywiaeth o…

Green Dyffryn Barn

Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i…

Hen Ty & Dan y Berllan

Dim ond 3 milltir o'r Fenni y mae dau fwthyn gwyliau hunan-arlwyo carreg carreg Cymreig…

apple tree cabin

Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo