Dog Friendly Accommodation

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 177

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tintern Abby, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 256140

  Tintern

  Mae Beaufort Cottage ar safle arbennig arbennig, gyda golygfa agos ryfeddol o ffenestr yr ystafell wely dros adfeilion eiconig yr abaty enwocaf ym Mhrydain, Abaty Tyndyrn, ar lan afon Gwy.

  Ychwanegu Beaufort Cottage i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd y 16eg Ganrif, gan roi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  47 Church Road, Caldicot, Nr Chepstow, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291 422378

  Nr Chepstow

  Wedi'i nythu rhwng parc gwledig coediog Castell Cil-y-coed ac Eglwys Normanaidd hanesyddol y Santes Fair The Virgin, mae'r Lychgate yn darparu'r lleoliad perffaith ar gyfer arhosiad hamddenol yng nghalon Sir Fynwy.

  Ychwanegu The Lychgate i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Pantygoitre Farm, Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

  Ffôn

  01873 840207

  Abergavenny

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre, fferm draddodiadol teuluol sy'n cael ei rhedeg yng nghanol Sir Fynwy yn Nyffryn Wysg ger y Fenni - Porth Cymru.

  Ychwanegu Swanmeadow Holiday Cottages i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DL

  Ffôn

  07530 357390

  Monmouth

  Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd mwyaf diddorol yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Treowen i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Llanwenarth Hotel, Brecon Road, Abergavenny, NP8 1EP

  Ffôn

  01873 810550

  Brecon Road

  Mae'r gwesty ar lan Afon Wysg, yn swatio i lethrau mynydd Sugarloaf ym Mannau Brycheiniog. Mae golygfeydd o'r ystafelloedd, y bwyty, yr ystafell wydr a'r gerddi yn syfrdanol. Mae'r gwasanaeth yn gynnes, cyfeillgar a phroffesiynol.

  Ychwanegu Llanwenarth Hotel & Riverside Restaurant i'ch Taith

 8. Maes Y Berllan Barn

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EE

  Ffôn

  01249 814525

  Abergavenny

  Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o bysgota

  Ychwanegu Maes Y Berllan Barn i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Willows at Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

  Ffôn

  01291 690007

  Raglan

  Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a leolir rhwng Rhaglan a'r Fenni.

  Ychwanegu The Willows at Harvest Home i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Bwthyn hardd wedi'i leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol sy'n swatio rhwng Dyffryn Gwy a Dyffryn Wysg a'i osod yn ei ardd bwthyn ei hun.

  Ychwanegu Clare's Cottage i'ch Taith

 11. High View Barn

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Penallt

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 12. Lower Stanton Farm

  Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NB

  Ffôn

  01873 890747

  Abergavenny

  Mae Lower Stanton yn nythu yn nhroedfryniau Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ger yr afon Honddu. Mwynhewch arhosiad tawel a heddychlon ar fferm gymysg 80 erw sy'n gweithio mewn amgylchedd teuluol.

  Ychwanegu Lower Stanton Farm i'ch Taith

 13. Usk Valley B&B

  Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  Court Wyndermere, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JY

  Ffôn

  01873 880461

  Usk

  Croeso cynnes i wefan Gwely a Brecwast Dyffryn Wysg.

  Rydyn ni wedi ein lleoli ym mhentref Betws Newydd Nr.Brynbuga ac mae ein gardd drws nesaf i Dafarn a Thŷ Bwyta Black Bear.

  Ychwanegu Usk Valley B&B i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Prynodd Mathew & Tracey The Rising Sun ym mis Gorffennaf 2009 ac mae rhywfaint o newid wedi'i wneud, mae'r bwyty wedi'i ddiweddaru, y tu allan i'r drws ffrynt a'r drws ochr bellach mae ganddo ardal patio ardderchog sy'n gwneud mynediad i gadeiriau…

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llanwenarth, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EW

  Ffôn

  01873 857611

  Abergavenny

  Cewch fwynhau bwyd a llety gwych yn erbyn cefndir trawiadol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Lamb and Flag i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  White Castle, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

  Ffôn

  03000 256140

  Abergavenny

  Mae'r bwthyn hyfryd hwn wedi'i leoli o fewn pellter stormus o Gastell Gwyn hanesyddol, ond mae ganddo ei ardd giât amgaeedig ei hun gyda theras mawr wedi'i orchuddio â phreifat, a pharcio oddi ar y lôn.

  Ychwanegu Crown Cottage i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Amberley Court,, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Monmouth

  Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield.

  Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

  Ychwanegu Rockfield Leisure Accommodation i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  The Ferns B&B, Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DL

  Ffôn

  01291 690778

  Usk

  Saif B&B 'The Ferns' ym mhentref tlws Llandenny sydd yng nghanol cefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

  Ychwanegu The Ferns B&B i'ch Taith

 19. Symonds Yat Rock Lodge

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Hillersland, Coleford, Nr Monmouth, GL16 7NY

  Ffôn

  01600 773 220

  Coleford

  Fflatiau cynllun agored modern gwych yn Symonds Yat Rock ar Ddyffryn Gwy. Mae Min yn aros 2 ddiwrnod, dechreuwch unrhyw ddiwrnod.

  CYNIGION: gweler y manylion

  Ychwanegu Symonds Yat Rock Lodge i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Chainbridge, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DS

  Ffôn

  01873 880688

  Abergavenny

  Sir Fynwy/Dyffryn Wysg. Cyfleusterau gwych gyda thoiledau, basnau golchi, cawodydd llaw a sychwyr gwallt. Pawb am ddim. Tafarn o fewn pellter cerdded hawdd. Cyfleus i Gamlas Sir Fynwy/Aberhonddu, Bannau Brycheiniog, Dyffryn Gwy a Chaerdydd.

  Ychwanegu Pont Kemys Caravan & Camping Park i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo