Liz Knight foraging course at Humble by Nature Kate Humble's farm

Am

Darganfyddwch ddanteithion Wild Food Foraging yn y cwrs fforio hwn gyda Liz Knight o Forage Fine Foods. Byddwch chi'n dechrau gyda porthiant tywys yn y caeau ac ar hyd y gwrychoedd sydd o gwmpas y fferm. Dewch o hyd i gynhwysion gwyllt blasus a dod â nhw'n ôl i'r ysgubor i'w gwneud yn ryseitiau gwych, tymhorol Liz.

GWANWYN
Efallai nad oes dim byd yn y patsh llysiau yr adeg hon o'r flwyddyn ond mae digon o egin newydd a blasau anhygoel i'w darganfod yn y caeau a'r gwrychoedd. Dysgwch sut i dapio ac yfed o goed Bedw a gwneud pwdinau blasus, cadw a surops o ddail a blagur fel y Rowan neu Bramble.

HAF
Yn gynnar yn yr haf mae'r amser i neithdar lenwi blodau, hadau gwyrdd a blagur blodau yn ogystal â'r olaf o wyrddni saethu herfeiddiol y Gwanwyn. Yn ddiweddarach yn y tymor fe welwch Honeysuckle a Tarragon sorbet, Oxeye Daisy raita neu salsa verde.

HYDREF
Darganfyddwch ddanteithion yr hydref, fel afalau crancod a rosehips, cnau cobiau a ffrwythau perllan. Gwnewch nhw'n biclau bendigedig, cadw, menyn ffrwythau, melysion neu hyd yn oed liqueurs.

Cysylltiedig

Humble by Nature is Kate Humble's working farmHumble by Nature, MonmouthDarganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

Map a Chyfarwyddiadau

Wild Food Foraging

Digwyddiad Bwyd a Diod

Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600714595

Amseroedd Agor

Tymor (13 Mai 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00
Tymor (23 Medi 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00
Tymor (14 Hyd 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  2.3 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  2.41 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  2.44 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo