Our Logo
 • Our Logo
 • Having a break!
 • A spot of shopping!
 • Tractors!
 • Welcome!

Am

Mae Sioe Brynbuga wedi bod yn ddigwyddiad blynyddol ers 1844. Mae'n arddangos y gorau o fywyd gwledig yn Sir Fynwy. Gyda 11 adran cystadlu, siopa, bwyd, gweithgareddau plant, prif atyniadau cylch, arena cefn gwlad, mae'n ddiwrnod allan gwych i bawb!

Ar yr ail ddydd Sadwrn ym mis Medi, mae Clwb Ffermwyr Brynbuga wedi cynnal Sioe Brynbuga i ddathlu'r gorau o ffermio a bywyd gwledig Sir Fynwy. Bellach yn un o'r Sioeau Amaethyddol Undydd mwyaf yn y DU gyfan, mae ei phoblogrwydd heb ei ail.

Ar faes 100 erw Sioe Brynbuga ger pentref Gwernesney ychydig y tu allan i Wysg (Sat Nav: NP15 1DD), mae'r Sioe yn cynnwys 11 adran wahanol yr un yn cynnal eu cystadlaethau eu hunain ar y diwrnod. Mae aelodau Clwb Ffermwyr Brynbuga yn dod â'u gwartheg, defaid a moch i gystadlu yn yr Adran Da Byw Amaethyddol. Mae Sioe Geffylau ffyniannus a Chystadlaethau Neidio Sioe, yn ogystal â Geifr, Dofednod, Cwningod, Garddwriaeth, Homecrafts, Sioe Cŵn Cydymaith, Cornel Stêm a Tractors Henoed.

Yn ein Prif Gylch a Chylch Cefn Gwlad mae gennym arddangosfeydd ac arddangosiadau yn digwydd trwy gydol y dydd.

Mae dros 300 o fasnachwyr yn ymuno â ni bob blwyddyn yn yr awyr agored ac yn ein Neuadd Fwyd, Pabell Grefft neu Siopa Ganolfan.

Gallwch chi ddod i fwynhau popeth!

Mae gennym rywbeth i bawb ac ni allwn aros i'ch croesawu chi.

Pris a Awgrymir

Tickets will go on sale in June.

Map a Chyfarwyddiadau

Usk Show 2024

Digwyddiad Anifeiliaid

Usk Showground, Cefn Tilla Lane, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01291690889

Amseroedd Agor

Tymor (14 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  0.53 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  0.87 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  1.58 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.79 milltir i ffwrdd
 1. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  1.84 milltir i ffwrdd
 2. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  1.85 milltir i ffwrdd
 3. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  1.92 milltir i ffwrdd
 4. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.03 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.61 milltir i ffwrdd
 6. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.82 milltir i ffwrdd
 7. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.1 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  3.49 milltir i ffwrdd
 9. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  3.76 milltir i ffwrdd
 10. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  4.04 milltir i ffwrdd
 11. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  4.14 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  4.17 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo