Tintern Torchlit Carol Service - Monmouthshire Cottages Credit

Am

Mae Gwasanaeth Carolau Torchlight blynyddol Abaty Tyndyrn yn ddigwyddiad ysbrydoledig mewn lleoliad hanesyddol. Mae gorymdaith gan fflachlamp o The Anchor Inn i Abaty Tyndyrn, cyn gwasanaeth carolau gyda'r nos gyda Chôr Ysgol Wyedean.

Tocynnau ar gael ar y noson, neu drwy brynu rhaglen (ar gael o fis Tachwedd).

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£5.00 i bob oedolyn

Entry by programme £5.00 each adult, children under 16 free

Wax Torches £3 each.
Light sticks £1 each

Cysylltiedig

Tintern AbbeyTintern Abbey (Cadw), TinternAbaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a mynachaidd cysylltiedig.

Tintern AbbeyGroup Visits to Tintern Abbey, TinternMae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

M4 Eastbound Junction 23 & M48 or Westbound Junction 21 & M48. Leave the M48 at Junction 2 & A466 for Chepstow; continue on this road (signed for Monmouth) to Tintern and Abbey signed to right.Accessible by Public Transport: Chepstow station is 5.5 miles away.

Tintern Abbey Torchlight Carol Service 2024

Digwyddiad Nadolig

Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Amseroedd Agor

Tymor (7 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd

* Assemble at The Anchor Inn, Tintern from 5.45pm. Procession into Tintern Abbey commences at 6pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.43 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 5. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.56 milltir i ffwrdd
 6. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.56 milltir i ffwrdd
 7. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.23 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.58 milltir i ffwrdd
 9. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.02 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo