learn to keep sheep at humble by nature kate humble's farm

Am

Dewch ar y cwrs Humble by Nature Sheep for Beginners gyda'r ffermwr Tim a dysgu sut i gadw defaid.

Treulio'r diwrnod gyda Humble gan y ffermwr a'r arbenigwr defaid Natur, Tim Stephens a dysgwch:

-Pa fridiau o ddefaid i'w dewis. Faint o dir fydd ei angen arnoch a sut i baratoi eich caeau ar gyfer dyfodiad defaid.
-Trin a gofal iechyd sylfaenol, gan gynnwys delio â streic hedfan a thraed trimio.
-Sut i gofrestru eich tir, cael rhif praidd a'r gwaith papur dan sylw.

Bydd y diwrnod yn dechrau gydag amser ystafell ddosbarth, dysgu'r hanfodion a gorchuddio'r hyn sydd angen i chi ei wybod am ddechrau cadw defaid. Yna byddwch yn symud y tu allan ar gyfer y profiad ymarferol, ymarferol gyda'n defaid brîd prin a brodorol.

Cysylltiedig

Humble by Nature is Kate Humble's working farmHumble by Nature, MonmouthDarganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

Map a Chyfarwyddiadau

Sheep for Beginners

Digwyddiad Anifeiliaid

Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600714595

Amseroedd Agor

Tymor (14 Mai 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:00 - 16:00
Tymor (7 Hyd 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  2.3 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  2.41 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.44 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo