Humble by Nature

Am

Dysgwch sut i greu lluniau tirlun print leino yn y cwrs gwneud print leino hwn, gyda Lee Wright yn wneuthurwr printiau ac athro profiadol.

Bydd eich delwedd yn cael ei hadeiladu mewn haenau o un darn o leino gan ddefnyddio techneg a elwir yn argraffu leino lleihau.

Bydd y diwrnod yn cwmpasu:

Cyflwyniad i dechnegau a chysyniadau argraffu lino traddodiadol.

Y triciau o greu dyfnder ac awyrgylch yn eich tirweddau.

Dylunio eich delwedd.

Torri ac argraffu eich leino mewn 3 haen i greu eich tirweddau printiedig lino eich hun.

Bydd y cwrs ym mis Ionawr yn cael ysbrydoliaeth o dirluniau a lliwiau'r gaeaf, y cwrs Mehefin o'r gwanwyn a bydd gweithdy mis Medi yn cael ei ysbrydoli gan yr hydref.

Mae'r cwrs gwneud printiau hwn yn addas fo

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn£125.00 i bob oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Humble by Nature is Kate Humble's working farmHumble by Nature, MonmouthDarganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Toiledau

Grwpiau

 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Humble by Nature wedi'i leoli ychydig y tu allan i Drefynwy yn Nyffryn Gwy. Gellir cyrraedd yn hawdd, yn agos at yr M4, M5 a'r M50.O'r Gogledd, Mynwy, Ross-on-Wye a'r M50Cymerwch yr A40 i'r de sy'n ymadael â Threfynwy, dilynwch yr arwyddion i'r B4293 a chyfeiriwyd atoch drwy ddau dro i'r chwith tuag at Drellech/Cas-gwent. Ar ôl y gyfres o droadau mae'r ffordd yn sythu ac ar ben y bryn, gyda golygfeydd ar eich dde, cymerwch y troad i'r chwith gyntaf, wedi'i arwyddo i gyfeiriad Penallt. Parhau am tua 1 milltir, gan gymryd y nesaf sydd ar gael i'r chwith - arwyddbost 'The Craig/ No through rd'.Humble by Nature yw'r fynedfa gyntaf ar y chwith.O'r dwyrain, Bryste a'r M4Gadael yr M4 tuag at Gas-gwent a'r Old Severn Crossing, dilynwch yr arwyddion ar hyd yr A466 i Gae Ras Cas-gwent. Yn y Cae Ras cymerwch yr allanfa gyntaf ar y gylchfan a arwyddwyd B4293 i Devauden. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd yma gan fynd trwy Devauden, Llanisien a Threlleck. Bron i 3 milltir ar ôl Trellech, gyda golygfeydd godidog ar eich ochr chwith, ewch i'r dde finiog sy'n arwydd Penallt. Parhau am tua 1 milltir, gan gymryd y nesaf sydd ar gael i'r chwith - arwyddbost 'The Craig/ No through rd'.Humble by Nature yw'r fynedfa gyntaf ar y chwith.

Lino Printing Landscapes

Gweithdy/Cyrsiau

Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 714 595

Amseroedd Agor

Tymor (15 Hyd 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:00 - 16:00

* Please check the Humble by Nature website for availability

Course price is £125 per person.

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 5. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.35 milltir i ffwrdd
 6. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  2.41 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.41 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.44 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo