Devauden Festival

Am

Mae Gŵyl Devauden wedi bod yn rhedeg ers 2010 ac mae'n ddigwyddiad addas i deuluoedd sydd wedi ei gynnal yng nghanol Sir Fynwy. Yn rhedeg nos Wener a phob un o ddydd Sadwrn, mae tri cham yn cynnwys ystod eang o rai o'r talentau lleol gorau o bob rhan o Dde Cymru a'r ardaloedd cyfagos.

Mae Gŵyl Devauden wedi'i hadeiladu o amgylch cerddoriaeth ond mae hefyd yn ymgorffori rhywbeth i bawb. Yn ogystal â'r gerddoriaeth, y bwyd a'r diod gwych, mae digon i gadw'r ymwelwyr iau yn hapus yn y Parth Plant.  Mae  diddanwyr plant, sgiliau syrcas, celf a chrefft, arddangosfeydd gan grwpiau lleol, cestyll bownsio a reidiau bach teg, bwyd a stondinau di-fwyd.

Prynwch eich tocynnau Gŵyl Gerdd Devauden yma

Map a Chyfarwyddiadau

Devauden Music Festival 2024

Gŵyl Gerdd

The Hood Memorial Hall, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NX
Close window

Call direct on:

Ffôn07932 727766

Cadarnhau argaeledd ar gyferDevauden Music Festival 2024 (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (24 Mai 2024 - 26 Mai 2024)

* FANTASTIC NEWS - Devauden Festival 2024 will run over 3 days : 24th - 26th May

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  0.7 milltir i ffwrdd
 2. Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a…

  1.86 milltir i ffwrdd
 3. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  1.93 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  2.02 milltir i ffwrdd
 1. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.45 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.46 milltir i ffwrdd
 3. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  2.88 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.89 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.94 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.96 milltir i ffwrdd
 7. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  3.1 milltir i ffwrdd
 8. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.12 milltir i ffwrdd
 9. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  3.15 milltir i ffwrdd
 10. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  3.19 milltir i ffwrdd
 11. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  3.24 milltir i ffwrdd
 12. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  3.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo