climate change garden at Humble by Nature Kate Humble's farm

Am

Mae'r cwrs Garddio Newid Hinsawdd hwn yn ddelfrydol ar gyfer pob garddwr sydd eisiau adeiladu gwytnwch hinsawdd yn eu cynlluniau gardd. Fe gewch chi ddigon o awgrymiadau a thechnegau i wneud eich gardd yn llai o waith ac yn fwy o hwyl. Cynyddwch eich hyder a dysgu sut i feithrin ffrwythau a llysiau blasus, cartref heb fawr ddim ffys o gwbl, dim ond drwy weithio gyda byd natur.

Mae'r cwrs yn cynnwys:

-Llawer o syniadau, amser (ac arian) yn arbed triciau, technegau a sgiliau i'ch dodrefnu gyda'r wybodaeth i dyfu ffrwythau a llysiau yn gynhyrchiol yn wyneb eithafion cynyddol o dywydd.
-Ar lawr gwlad heriau newid hinsawdd a sut i oresgyn bryd hynny.
-Arbed hadau, gwneud compost a chnydau i dyfu am wytnwch.
-Meithrin gwytnwch yn y garddwr cymaint â'r ardd – cnydau ar gyfer iechyd a lles.
-Bioamrywiaeth ar gyfer rheoli plâu naturiol (syniadau ac ysbrydoliaeth).
-Plannu'n gymysg, dim garddio cloddio, lluosflwydd, a thyfu planhigion ymlaen am gyfnod hirach, ynghyd â llawer mwy ar wahân. -Copi o'r Ardd Newid Hinsawdd, gan Kim Stoddart & Sally Morgan.

Mae eich tiwtor heddiw, Kim Stoddart, wedi bod yn ysgrifennu am arddio Newid Hinsawdd ers 2013. Mae'n ysgrifennu ar gyfer y wasg genedlaethol gan gynnwys The Guardian, The Times, Gardener's World, Grow your Own Magazine a llawer mwy.

Mae'r cwrs yma'n addas i ddechreuwyr a garddwyr mwy profiadol fel ei gilydd.

Cysylltiedig

Humble by Nature is Kate Humble's working farmHumble by Nature, MonmouthDarganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

Map a Chyfarwyddiadau

Climate Change Gardening

Digwyddiad Garddio

Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600714595

Amseroedd Agor

Tymor (16 Ebr 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.2 milltir i ffwrdd
 3. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  2.3 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  2.41 milltir i ffwrdd
 8. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.44 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  2.44 milltir i ffwrdd
 11. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo