Invite

Am

Ymunwch â ni yn y Goron ym Mhentigelli ar gyfer gweithdy Nadoligaidd cyffrous

Dydd Sadwrn, 23 Rhagfyr
10:00 AM
⭐️ £45 y person

Dewch i mewn i'r ysbryd gwyliau a chreu canolbwynt bwrdd Nadolig syfrdanol yn ein gweithdy, a gynhelir mewn cydweithrediad â The Flower Den Company

️ Mae brecwast ar gael o 9:00 y.b.
Gweini alcohol o 11:00 am
️ Archebu cinio ar gael o 12:00 pm
☕ Bydd diodydd poeth, diodydd meddal a theisennau ar gael i'w prynu drwy gydol y gweithdy

Peidiwch â cholli allan! Sicrhewch eich lle nawr. Mae archebu brecwast a chinio yn hanfodol a dylid eu gwneud yn uniongyrchol gyda'r Goron.

Bydd archebion ar gyfer y gweithdy yn cael eu gwneud yn uniongyrchol drwy The Flower Den drwy ffonio 01633 920420 neu anfon neges e-bost theflowerdencompany@gmail.com

Paratowch i decio eich neuaddau gyda champwaith o'ch gwneud eich hun! ✨

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£45.00 fesul tocyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Crown at PantygelliThe Crown at Pantygelli, AbergavennyMae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn rhwng mynyddoedd Sugarloaf a Skirrid, sy'n darparu ar gyfer y teithiwr modern a phobol leol tra'n dal i gadw swyn a lletygarwch oes bygone.

Map a Chyfarwyddiadau

Christmas Table Centrepeice Workshop

Digwyddiad Celf a Chrefft

The Crown at Pantygelli, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853314

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.87 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  1.92 milltir i ffwrdd
 3. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.94 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.99 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  2.09 milltir i ffwrdd
 2. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  2.28 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  2.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  2.32 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  2.36 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  2.4 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  2.48 milltir i ffwrdd
 11. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  2.53 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo