The Willows Double Bedroom

Am

Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a leolir rhwng Rhaglan a'r Fenni.

Yng nghyrraedd hawdd i drefi hanesyddol Y Fenni a Rhaglan, Dyffryn Gwy a Bannau Brycheiniog. Tafarndai a llefydd bwyta ym mhellter cerdded a theithiau hyfryd ar lan yr afon. Dim ond dau funud o gerdded ar ddiwedd y lôn yw safle bws, ar gyfer pentref Rhaglan, Y Fenni a Threfynwy

Mae'r Willows yn cynnig ardal patio eang, gyda thancover y tu allan i fwyta a goleuadau gyda'r nos, mewn gardd gyda phwll pysgod tawel. Mae'r tŷ'n glyd ac mae ganddo lolfa gyfforddus, gyda theledu a thân, cegin wedi'i ffitio'n llawn a chinio ar wahân, yn agor allan, trwy ddrysau dwbl, ymlaen i ardal fwyta patio mawr a gardd Mae dwy ystafell wely ar gael, un ystafell wely dwbl ac un efail, ystafell ymolchi, gyda bath a chawod i fyny'r grisiau a chawod ddwbl ac ystafell ymolchi toiled i lawr y grisiau. Parcio ar gyfer dau gar o flaen y tŷ.

Os nad ydych chi eisiau coginio ac yn hoffi bwyta allan, dim ond taith gerdded dwy funud a gallwch gael brecwast, cinio a the yng Nghanolfan Arddio hardd Rhaglan, does dim angen archebu lle.


Mae'r archebion yn dod o: £260
Penwythnosau Gwener i Ddydd Llun – o £210.00
Dyddiau'r wythnos: Llun i Gwener - O £310.00
Wythnos lawn: Sadwrn i Sadwrn - O £410.00

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
UnedAr Gais

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Map a Chyfarwyddiadau

The Willows at Harvest Home

The Willows at Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 690007

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  1.36 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  1.51 milltir i ffwrdd
 4. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.02 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.31 milltir i ffwrdd
 3. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.32 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  2.36 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  2.62 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.65 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.03 milltir i ffwrdd
 8. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  3.27 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.42 milltir i ffwrdd
 10. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  4.12 milltir i ffwrdd
 11. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  4.25 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo