Am

Mae Helen a John yn cynnig croeso cynnes i Ddôl Serth, wedi'i gosod mewn 3 erw yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. Sylfaen ardderchog ar gyfer ymweld â Fforest y Ddena, Dyffryn Gwy a ffiniau Cymru, Caerfaddon, Cheltenham a Henffordd. Tŷ ecogyfeillgar gyda golygfeydd panoramig o gefn gwlad.

Mwynhewch frecwast blasus gyda'n wyau ni, bacwn, selsig a bara wedi'i bobi gan aga. Cyfeillgar ac anffurfiol gyda lolfa'r trigolion, llosgwr log a golygfeydd gwych gan gynnwys golygfeydd pell i'r Malverns. Mae prydau nos hefyd ar gael.

Amser cyrraedd o 4pm yn gynharach trwy drefniant ymlaen llaw. Digon o le parcio a storio beiciau diogel. Heb ysmygu. Arian parod neu gardiau credyd/debyd yn cael eu derbyn.

Cerdded yn syth o ddrws ac yn agos iawn i Wye Valley Walk, Wysis Way a Llwybr Clawdd Offa. Aderyn yn gwylio ar y meudwy gyda'i fywyd gwyllt - ceirw, llwynogod, baedd gwyllt. Canŵio cyfagos, Go Ape!, golff, pysgota, llwybrau beicio a marchogaeth ceffylau.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafello£39.00 i £49.00 y pen y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Didrwydded
 • Prydau gyda'r nos

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Clwb hamdden (ar y safle neu gerllaw)
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pysgota

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Oddi ar yr A4136 Coleford i ffordd Trefynwy. O Coleford trowch i'r chwith ar ôl i dafarn The White Horse ddilyn y lôn nes ei bod yn fforchio - cymerwch y fforch dde i fyny'r allt. Mae Steep Meadow yn dŷ cyntaf ar y chwith ar ben y bryn.

Trefynwy i Coleford 35/35a Stagecoach, hyfrydwch yn nhafarn The White Horse.

Steep Meadow

Steep Meadow, Staunton, Coleford, Gloucestershire, GL16 8PD

Ychwanegu Steep Meadow i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01594 832316

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.59 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.67 milltir i ffwrdd
 1. Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

  1.95 milltir i ffwrdd
 2. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.99 milltir i ffwrdd
 3. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  2.02 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.05 milltir i ffwrdd
 5. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  2.06 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.11 milltir i ffwrdd
 7. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  2.14 milltir i ffwrdd
 8. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  2.16 milltir i ffwrdd
 9. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  2.17 milltir i ffwrdd
 10. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.21 milltir i ffwrdd
 11. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.22 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo