Chepstow Show

Am

Sioe amaethyddol draddodiadol ar ail ddydd Sadwrn mis Awst, gan gynnwys Iivestock, Horse, Dog Show, Homecraft & Horticulture a llawer o stondinau a stondinau.

Cynhelir y Sioe ar ddydd Sadwrn 13 Awst ar Gae Ras Cas-gwent.

Bydd y gatiau'n agor am 7:30am. Mynediad i'r cyhoedd o 8:30am.

Cysylltiedig

Chepstow RacecourseGroup Visits to Chepstow Racecourse, ChepstowMae Cae Ras Cas-gwent yn cynnig teithiau grŵp ar ddiwrnodau rasio. Archebwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

Chepstow RacecourseChepstow Racecourse, ChepstowMae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a phedigri rasio trawiadol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Pwynt Arian

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol
 • Glaniad hofrennydd

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

The Chepstow Show 2023

Sioe Gwlad

Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

Amseroedd Agor

Tymor (12 Awst 2023)

* Gates open at 7:30am. Public admission from 8:30am.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.78 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.79 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.85 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.26 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  1.56 milltir i ffwrdd
 5. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.84 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.94 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  2.75 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.07 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  3.35 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  3.45 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.49 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  3.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo