Raglan Day 2022 poster

Am

Eleni bydd ein digwyddiad Diwrnod Rhaglan yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc 26ain Awst.

Map a Chyfarwyddiadau

Raglan Day

Fete

Raglan Sports Fields, Station Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2EP

Amseroedd Agor

Tymor (26 Awst 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  0.51 milltir i ffwrdd
 2. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  0.59 milltir i ffwrdd
 3. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  1.38 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  1.81 milltir i ffwrdd
 1. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.02 milltir i ffwrdd
 2. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.2 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.48 milltir i ffwrdd
 4. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  3.69 milltir i ffwrdd
 5. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  3.92 milltir i ffwrdd
 6. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  4.2 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i ardd Glebe House.

  4.21 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  4.25 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  4.25 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  4.26 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  4.35 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  4.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo