Nant Y Bedd Garden
 • Nant Y Bedd Garden
 • Nant Y Bedd Garden

Am

Cyfres o dri gweithdy sy'n archwilio'r gwahanol dymhorau yw Rheoli'r Ardd Wyllt. Mae disgownt ar gael i'w archebu bob tri diwrnod. 

Mae Nant-y-Bedd yn eistedd o fewn ei dirwedd ei hun, gan gydbwyso digymell hunan-hadau a blodau gwyllt â gardd llysiau a ffrwythau organig cynhyrchiol (yn ogystal â gweithredu fel hafan i fywyd gwyllt a lle tawel ymlacio).

Dysgwch sut mae'r cydbwysedd hwn yn cael ei gyflawni ar y gweithdy hwn, a sut i'w gyfieithu i'ch gardd eich hun.

Mae tri diwrnod o'r cwrs hwn y gellir eu harchebu naill ai fel un tro neu'r tri. Bydd y pynciau yn wahanol ar bob achlysur yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn. Mae disgownt ar gyfer archebu'r tri.

Cliciwch yma i archebu'r cyrsiau yn unigol.

Cliciwch yma i archebu'r tri

Pris a Awgrymir

£65 individually, £175 for all three (Excluding booking fee)

Cysylltiedig

Nant Y Bedd GardenNant-Y-Bedd, AbergavennyMae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Yn Ardd Bartner RHS ers 2019 (enillydd Gardd Bartner y Flwyddyn yn 2022), mae Nant-y-Bedd yn gymysgedd o'r gwyllt a'r dôm ac fe'i…

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Managing the Wild Garden

Digwyddiad Garddio

Nant-y-Bedd Garden, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LY
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890219

Cadarnhau argaeledd ar gyferManaging the Wild Garden (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (14 Gorff 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  2.64 milltir i ffwrdd
 4. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  3.1 milltir i ffwrdd
 1. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.47 milltir i ffwrdd
 2. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  5.37 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.59 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  5.72 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  6.33 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  7.09 milltir i ffwrdd
 7. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  7.47 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  7.54 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  7.56 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  7.69 milltir i ffwrdd
 11. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  7.76 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  7.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo