Compost Making

Am

Dysgwch bopeth am wneud y compost mwyaf bendigedig yn Nant-y-Bedd gyda Sue. Mae compostio yn elfen allweddol o dyfu organig.  Mae trawsnewid cynhyrchion gwastraff o'r gegin a'r ardd yn gompost gweithredol microbaidd i gyfoethogi'r pridd yn broses foddhaol iawn. Byddwn yn dechrau'r diwrnod gyda sesiwn dan do ar y theori y tu ôl i'r broses o wneud compostio llwyddiannus a gwahanol ddulliau gan gynnwys biniau traddodiadol a sut i wneud rhes wynt compost.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£65.00 fesul tocyn

Includes tea and coffee.

Cysylltiedig

Nant Y Bedd GardenNant-Y-Bedd, AbergavennyMae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Yn Ardd Bartner RHS ers 2019 (enillydd Gardd Bartner y Flwyddyn yn 2022), mae Nant-y-Bedd yn gymysgedd o'r gwyllt a'r dôm ac fe'i…

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gweler https://nantybedd.com/nantybedd/visit-our-garden/how-to-find-us-2/ am gyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Dim trafnidiaeth gyhoeddus

Compost making with Sue

Digwyddiad Garddio

Nant-Y-Bedd, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LY
Close window

Call direct on:

Ffôn01873890219

Cadarnhau argaeledd ar gyferCompost making with Sue (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  2.64 milltir i ffwrdd
 4. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  3.1 milltir i ffwrdd
 1. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.47 milltir i ffwrdd
 2. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  5.37 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.59 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  5.72 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  6.33 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  7.09 milltir i ffwrdd
 7. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  7.47 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  7.54 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  7.56 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  7.69 milltir i ffwrdd
 11. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  7.76 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  7.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo