Orchard Wagon

Am

Gyda golygfa banoramig ddi-dor ar draws bryniau hardd Cymru mae hon wir yn gornel fach ddi-chwaeth o'r byd lle gallwch wir ymlacio a gadael straen a straen bywyd y ddinas y tu ôl i chi.

Mae caeau bron i gyd ar laswellt, wedi'u cysgodi gan linell o goed, gyda thrydan hefyd ar gael. Mae'r rhain ar gael ar gyfer pebyll, campervans a chartrefi modur fel ei gilydd. Mae un cae trydan caled ar gael hefyd.

Wedi'i chuddio i ffwrdd yn y berllan afalau, mae'r Orchard Wagon wedi'i saernïo â llaw yn cynnig egwyl glampio clyd i'r rhai sy'n chwilio am ychydig o gysuron cartref. Y tu mewn mae llosgydd pren tost, gwely mawr, addurniadau a thrydan.

Mae cyfleusterau safle syml yn cynnwys tap dŵr, man golchi dŵr oer, a threlar gyda dwy gawod boeth a dau doiled fflysio.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
15
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Pitch - heb rifo£14.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Highlands CottageHighlands Cottage, MonmouthSwynol wedi trosi stablau cerrig. Wedi'i gosod mewn perllan, gyda golygfeydd trawiadol. Yn agos at yr Afon Gwy, Trefynwy a nifer o deithiau cerdded prydferth o'r drws

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Cyfleusterau'r Parc:

 • Bachyn trydan
 • Gwellt
 • Talcen caled
 • Pebyll
 • Carafanau teithiol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyfeirnod grid yr OS yw 515 075.

Highlands Camping & Caravan Site

New Mills, Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TY
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860226

Ffôn07531187791

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  1.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.35 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.45 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  2.03 milltir i ffwrdd
 1. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  2.13 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 3. Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd…

  2.53 milltir i ffwrdd
 4. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  2.79 milltir i ffwrdd
 5. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  2.88 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  3.23 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  3.31 milltir i ffwrdd
 8. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  3.31 milltir i ffwrdd
 9. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  3.32 milltir i ffwrdd
 10. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  3.34 milltir i ffwrdd
 11. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  3.41 milltir i ffwrdd
 12. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  3.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo