Image Credit: Chris Athanasiou

Am

Bydd Gŵyl y Gelli 2024 yn cael ei chynnal 23 Mai - 2 Mehefin 2024 gyda rhai o awduron, meddylwyr a pherfformwyr gorau'r byd yn byw o'r Gelli Gandryll.

Mae'r Gelli Gandryll lai nag awr o Sir Fynwy, felly archebwch arhosiad yma a theithio draw.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y trên: Mae bysiau gwyliau yn cwrdd â threnau i Henffordd o Ogledd, Canolbarth Lloegr a'r De. Mewn car: Gellir archebu parcio o flaen llaw ar gyfer y Maes Parcio yn y Gelli er budd Macmillan, sef y maes parcio agosaf sydd ar gael i safle'r ŵyl. Gellir archebu lle parcio car anabl ar y safle ymlaen llaw hefyd. Bydd Parcio Parcio a Theithio ychwanegol ar gael yn Llys Clyro (Gwesty Baskerville Hall), HR3 5LEHygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Henffordd 20 milltir i ffwrdd.

Hay Festival Wales

Gŵyl

Hay Festival, Dairy Meadows, Brecon Road, Hay on Wye, Powys, HR3 5PJ
Close window

Call direct on:

Ffôn01497 822629

Amseroedd Agor

Tymor (23 Mai 2024 - 2 Meh 2024)
Dydd Llun - Dydd SulAgor
Gwyliau CyhoeddusAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  9.68 milltir i ffwrdd
 2. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  10.17 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  12.53 milltir i ffwrdd
 4. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  12.68 milltir i ffwrdd
 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  13.27 milltir i ffwrdd
 2. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  13.92 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth wedyn yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537,…

  14.04 milltir i ffwrdd
 4. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  14.88 milltir i ffwrdd
 5. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  15.57 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  15.6 milltir i ffwrdd
 7. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  15.89 milltir i ffwrdd
 8. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  16.5 milltir i ffwrdd
 9. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  17.19 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  17.26 milltir i ffwrdd
 11. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  17.63 milltir i ffwrdd
 12. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  17.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo