Llanthony Priory Hotel

Am

Idyllic, hardd, tawel, atmosfferig, dim ond ychydig o eiriau a ddywedir yn aml am Briordy Llanddewi Nant Hodni.

Teimlo'r angen i ddianc oddi wrth y cyfan? Eisiau teimlo fel petai amser wedi sefyll yn ei unfan? Barod i ymlacio a dadflino?

Priordy Llanddewi Nant Hodni yw'r lle delfrydol i wirioneddol orffwys ac ymlacio. Dim setiau teledu yn yr ystafelloedd, dim signal ffôn symudol. Diffodd yn llwyr o weddill y byd mewn amgylchoedd hardd.

P'un a ydych chi am fynd i gerdded, beicio neu drecio, efallai gwneud rhywfaint o ddarllen, paentio neu syllu seren. Mae Llanddewi Nant Hodni yn ganolfan fendigedig i ddarparu ar gyfer pawb.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Llanthony PrioryLlanthony Priory (Cadw), AbergavennyPriordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

Map a Chyfarwyddiadau

Llanthony Priory Hotel

Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890487

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd…

  2.1 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.96 milltir i ffwrdd
 4. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.43 milltir i ffwrdd
 1. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.34 milltir i ffwrdd
 2. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.32 milltir i ffwrdd
 3. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  6.81 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  7.22 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  7.38 milltir i ffwrdd
 6. Adfer tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger…

  7.47 milltir i ffwrdd
 7. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  7.61 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  7.68 milltir i ffwrdd
 9. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  7.7 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  8.16 milltir i ffwrdd
 11. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  8.2 milltir i ffwrdd
 12. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo