Beth sy'n Digwydd

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Rockfield Music Studio

Wedi'i archebu'n llawn am y tro. Galwch yn ôl yn fuan am fwy o ddyddiadau. Mwynhewch daith dywys…

Agoriadau

Tymor

24th Ebrill 2024-25th Ebrill 2024

Tymor

1st Mai 2024-2nd Mai 2024
It's close in this octuple race

Mae Regatta Trefynwy ddeuddydd o ochr yn ochr yn rasio ar ddyfroedd gwych Afon Gwy, ym Mynwy.

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024
The Dunraven Bowl Evening

Ras nodwedd heno yw Bowl Dunraven, y ras bencampwriaeth ar gyfer pwyntwyr newyddian i bwyntwyr yn…

Agoriadau

Tymor

26th Ebrill 2024
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda Hyrwyddwyr Dawns a Sêr Strictly Come Dancing Mwynhewch 3 diwrnod o…

Agoriadau

Tymor

19th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024
Exploring

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent am ddiwrnod o weithgareddau bywyd gwyllt hwyliog yng…

Agoriadau

Tymor

13th Ebrill 2024
View over South Gardens, Veddw

Dyddiau agored i Ardd Tŷ Veddw.

Agoriadau

Tymor

2nd Mehefin 2024

Tymor

16th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024

Tymor

21st Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024

Tymor

18th Awst 2024

Tymor

1st Medi 2024

Tymor

15th Medi 2024
Usk Open Gardens

Dathliad o flodau a garddio, gyda thua 12 o erddi ar agor ar draws Brynbuga, ynghyd ag…

Agoriadau

Tymor

22nd Mehefin 2024-23rd Mehefin 2024
Gourmet Gatherings

Profiad unigryw o gynhyrchu bwyd

Agoriadau

Tymor

23rd Mawrth 2024

Tymor

27th Ebrill 2024

Tymor

25th Mai 2024
Skirrid Mountain Inn

Dare chi'n profi noson yn nhafarn fwyaf haunted y DU?

Agoriadau

Tymor

2nd Mawrth 2024

Tymor

16th Mawrth 2024

Tymor

30th Mawrth 2024

Tymor

12th Ebrill 2024

Tymor

26th Ebrill 2024
Four members of a band standing on a stage

Noson o jazz â blas Paris a Gypsy Swing yn Neuadd Bentref Redbrook, a gyflwynir gan y pedwarawd…

Agoriadau

Tymor

25th Ebrill 2024
Chepstow Castle

Ewch i Gastell Cas-gwent a dysgu am arferion dietegol y bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn y…

Agoriadau

Tymor

22nd Mehefin 2024-23rd Mehefin 2024
Clydach Ironworks

Ymunwch â Chefn Gwlad Sir Fynwy am daith gerdded dywys AM DDIM 3.5 milltir (6 km) drwy lonydd a…

Agoriadau

Tymor

16th Mawrth 2024
Raglan Castle

Cyffro hanes byw diwedd y ddeuddegfed ganrif yng Nghastell Rhaglan!

Agoriadau

Tymor

30th Mawrth 2024-1st Ebrill 2024
There Was an Old Lady Who Swallowed A Fly

Dwi ddim yn gwybod pam ei bod hi'n llyncu hedfan... Mae Cwmni Theatr y Bobl yn gwneud!

Agoriadau

Tymor

26th Mawrth 2024
Far Hill Flowers

Ewch i ysbryd yr ŵyl yn Far Hill Flowers wrth i chi dreulio bore yn creu Wreath Nadolig o'u…

Agoriadau

Tymor

1st Rhagfyr 2024
Chepstow Vegan Market

Rydym mor gyffrous i fod yn dychwelyd nid unwaith ond dwywaith i Stryd Fawr Cas-gwent!

Agoriadau

Tymor

31st Mawrth 2024

Tymor

29th Medi 2024
Poster for Judy and Liza

Mae Judy Garland a Liza Minnelli yn ôl gyda'i gilydd eto diolch i brofiad cerddorol syfrdanol, Judy…

Agoriadau

Tymor

7th Mai 2024
Falcon

Codwch ben yn agos a phersonol gydag amrywiaeth o adar ysglyfaethus y penwythnos hwn yng Nghastell…

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024
Shania Twain

Byddwch yn barod i ddod draw wrth i'r eicon gwlad byd-eang Shania Twain fynd i Gae Ras Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

5th Gorffennaf 2024
Afternoon Tea at Llandegfedd Lake

Sul y Mamau Te Prynhawn £26.95 y person (£12.95 y plentyn) Gyda'i olygfeydd godidog a'i groeso…

Agoriadau

Tymor

10th Mawrth 2024
Navigation_course

Diwrnod llywio i ddechreuwyr yn Nhrefynwy a Dyffryn Gwy

Agoriadau

Tymor

12th Mawrth 2024

Tymor

11th Gorffennaf 2024
Dubs at the Castle

Mae Dubs at the Castle yn benwythnos gwersylla teuluol llawn hwyl, a ddaw atoch gan selogion VW

Agoriadau

Tymor

19th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024
Raglan Castle

Dod yn dditectif a helpu i ddatrys y drosedd a dod â'r tramgwyddwr(au) o flaen eu gwell, gyda gwobr…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024
Music

Dewch i mewn i'r ysbryd canoloesol a mwynhewch benwythnos o ddifyrrwch a cherddoriaeth yng…

Agoriadau

Tymor

18th Mai 2024-19th Mai 2024

Chwiliwch ein holl ddigwyddiadau neu ychwanegwch rhai eich hun

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo