Llety ar gyfer grŵp

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 5

 1. Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Mae Gwesty'r Angel yn croesawu ymweliadau grŵp a phartïon hyfforddwyr, ac yn cynnig amrywiaeth o becynnau i helpu i gyflawni pob angen.

  Ychwanegu The Angel Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  The Riverside Hotel, Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

  Ychwanegu The Riverside Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Cwrt Bleddyn Hotel & Spa, Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa Group Accommodation i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  The Beaufort Hotel, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Chepstow

  Rydym yn croesawu partïon coetsys yn gynnes yng Ngwesty'r Beaufort

  Ychwanegu The Beaufort Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng Nghas-gwent, boed hynny'n rhan o daith neu ar egwyl hamdden.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club Group Accommodation i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo