Mannau sy’n cynnig lluniaeth ar gyfer grŵp

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 9

 1. Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mae ein Prif Gogydd, Albert Pronin, yn gogydd gweithredol hynod brofiadol sydd wedi treulio bron i 20 mlynedd yn gweithio o fewn gwestai, bwytai, gwledd ac al llawdriniaethau cartre ledled y DU.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Glen Yr Afon House Hotel, Pontypool Road, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc, Usk

  Mae Brynbuga wedi bod yn cadw cyfrinach, neu yn hytrach y Gwesty Glen-Yr-Afon, sydd ychydig funudau ar droed o ganol Brynbuga. Y gyfrinach yw bwyty'r gwestai, Clarkes.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Ambika Social, Linda Vista Gardens, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Wedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

  Ychwanegu Ambika Social i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn gefn gwlad swynol yn nythu ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i arityddion, beirdd a llenorion mawr.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  13 Queen's Hill,, Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BE

  Ffôn

  01600 740441

  Monmouth

  Ewch i'n caffi siop a chyfarobryn, sydd wedi ennill gwobr y Countryside Alliance yn Dingestow, Sir Fynwy. Rydym yn cynhyrchu selsig, bacwn, pasteiod, pasteiod a chacennau cartref arobryn.

  Ychwanegu The Parsons Nose Shop i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

  Ffôn

  07522 655116

  The Square, Magor

  Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

  Mae croeso cynnes yn aros!

  Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Number Forty Nine, 49 Bridge Street,, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 671151

  Usk

  Mae Rhif 49 yn Asiantaeth Goffi, Interiors and Dress sydd wedi'i drwyddedu'n annibynnol unigryw sy'n cael ei redeg gan y gŵr a'i wraig Andrea a Martin Sholl a'u merch Katie.

  Ychwanegu Number 49 Usk i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Tintern

  Rydym yn gweini ffefrynnau Cymraeg cartref fel Welsh Rabbit, sgons hufen cartref a chacennau cartref. Rydyn ni'n gwneud ein brechdanau i archebu a byrbrydau poeth ffres fel omelettes, brechdanau cig moch a chawl cartref.

  Ychwanegu The White Monk i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo