Untapped Brewery

Am

Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref neu yn eich tafarn o ddewis.. Gallwch brynu ar-lein hefyd! Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cwrw ardderchog ni ac amdanom ni, Martyn ac Owen, y tîm dau ddyn sy'n eu creu...

Gallwch ddarganfod popeth am y gwahanol gwrw rydyn ni'n ei wneud, sut y gwnaethon ni ddechrau, pwy ydyn ni ac, yn hollbwysig, sut i gael gafael ar ein cwrw gwych!

Gallwn eu gwerthu i chi'n uniongyrchol o'r bragdy, gallwch eu codi yn un o'n stocwyr (gwiriwch y dudalen lle i brynu), dewch o hyd i ni mewn amryw o ddigwyddiadau, neu gallwch brynu ar-lein a chael ein Real Ales ardderchog wedi'u danfon yn iawn i'ch drws... er ein bod yn cael tipyn o drafferth gyda'n cynigion siop ar-lein ar hyn o bryd, felly mae croeso i chi ffonio a gallwn fynd â'ch archeb dros y ffôn..

Gallwch ddod o hyd i ni yn Rhaglan, yn y bragdy fwy neu lai bob dydd o'r wythnos...

Map a Chyfarwyddiadau

The Untapped Brewing Co

Bracty

The Untapped Brewing Co, Raglan, Usk, Monmouthshire, NP15 2BX
Close window

Call direct on:

Ffôn(0)7988 199 794

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau…

  0.95 milltir i ffwrdd
 3. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  1.07 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  1.13 milltir i ffwrdd
 1. Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios…

  2.65 milltir i ffwrdd
 2. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  2.75 milltir i ffwrdd
 3. Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio…

  3.61 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  3.69 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.87 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.96 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  4.15 milltir i ffwrdd
 8. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  4.17 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  4.19 milltir i ffwrdd
 10. Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd…

  4.35 milltir i ffwrdd
 11. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.42 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed…

  4.69 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo