The Hero of Trafalgar from painting by W H Overend

Am

Mae Amgueddfa Mynwy yn parhau ar gau wrth i ni barhau i weithio gyda'n casgliadau er mwyn paratoi at ein symudiad i Neuadd y Sir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dysgwch am fywyd, cariadon, marwolaeth a choffáu'r morlys enwog drwy arddangosfeydd o arfau, lluniau, cerameg gain, arian a gwydr, modelau llongau a llythyrau.

Cafodd Horatio Nelson ei eni yn Norfolk, bu farw ar y môr, ac mae wedi'i gladdu yn Eglwys Gadeiriol Sant Paul - ac eto mae Trefynwy yn gartref i gasgliad godidog o ddeunydd Nelson. Dysgwch am darddiad y casgliad, ac am fywyd, cariadon, marwolaeth a choffáu'r morlys enwog drwy arddangosfeydd o arfau, lluniau, cerameg gain, arian a gwydr, modelau llongau a llythyrau.

Dangosir hanes tref farchnad Dyffryn Gwy hynafol mewn arddangosfeydd yn yr un adeilad. Roedd Charles Stuart Rolls, cyd-sylfaenydd Rolls-Royce, yn byw ger Trefynwy ac mae ei fanteision mewn balwnau, ceir modur cynnar ac awyrennau i'w gweld yn y Ganolfan Hanes hefyd.
Grwpiau addysgol am ddim (Archebu ymlaen llaw)
Siop yr amgueddfa
Cyfaddefodd plant yn rhad ac am ddim (pan yng nghwmni oedolyn)
Yng nghanol y dref clsoe i siopau parcio a siopau
Rhaglenni arddangos drwy'r flwyddyn (celf, crefft, hanes lleol, diddordeb cyffredinol)

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Monmouth Nelson Museum

Amgueddfa

Monmouth Nelson Museum, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XA
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 710630

Amseroedd Agor

* The Nelson Museum is currently closed.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.06 milltir i ffwrdd
 1. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.27 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.33 milltir i ffwrdd
 8. Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir…

  0.82 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.9 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.19 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.34 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.64 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo