Pethau i'w gwneud yn Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Roman Legionary Museum Caerleon

Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf…

Backwaters

Canŵio a Caiac yn llogi o Backwaters Adventure Equipment Ltd.

Wye Valley Archery

Mae Saethyddiaeth Dyffryn Gwy yn gwrs saethyddiaeth maes sy'n gyfeillgar i'r teulu, wedi'i…

Nant Y Bedd Garden

Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym…

Rogiet Countryside Park

Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

Melville Centre

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

Chepstow Town Map

Mae gan Gas-gwent dri llwybr tref. Pob un yn dechrau / gorffen yn Tic Cas-gwent yn maes parcio'r…

Llanthony Priory

Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a…

@missmayo1984 Shirenewton Fields Twitter

Taith gerdded 2.3 milltir o bentref Drenewydd Gelli-farch.

Ancre Hill Vineyard

Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

Llanfoist Crossing

Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r Llwybr Mynydd…

Castle Meadows

Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

Penallt Church

Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad…

Sunrise over little Skirrid

Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

Big Pit Museum

Darganfyddwch dreftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

Stand-up paddleboarding on the River Wye in the Wye Valley Monmouthshire Wales for all, families, friends & team building days out.

Stand-yp Paddleboarding (SUP), Caiacio, Gorge Scrambling, Rock Climbing & mwy. Diwrnodau antur…

Newport Transporter Bridge

Roedd Pont Gludo Casnewydd yn 100 oed ar Fedi'r 12fed 2006 ac roedd arddangosfa arbennig yn…

Govilon Activity Centre

Canolfan Addysg Awyr Agored a Lleoliad Llety yn ne Cymru yw Canolfan Weithgareddau Govilon. Rydym…

Wye Valley Meadery

Rydym yn gwmni bychan teuluol a sefydlwyd gan ddau frawd ac a leolir ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy,…

Wernddu Golf Club

Cwrs Golff 18 Twll (5,413 llath) & Cae a Putt Cwrs parcdir tonnog gyda golygfeydd godidog dros…

Dewstow Gardens & Grottoes

Lle hudolus a wondrous. Un o'r darganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous o'r blynyddoedd…

Gym Abergavenny Leisure Centre

Ewch i Ganolfan Hamdden y Fenni i nofio, gweithgareddau chwaraeon, cyfleusterau iechyd a mwy.

St. Bridget's Church, Skenfrith

Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd…

Chepstow Racecourse

Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a phedigri rasio…

Ysbrydoliaeth

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo