Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, wedi'i ddylunio'n glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Distyllfa

  Cyfeiriad

  Catbrook, Tintern, Monmouthshire, NP16 6UL

  Ffôn

  073958 30615

  Tintern

  Gweithfan newydd sbon yn Nyffryn Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd gwirodydd crefft newydd sbon sydd wedi'i leoli ym mhentref prydferth Catbrook, sy'n ddwfn yn Ardal Harddwch Naturiol Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Silver Circle Distillery i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641219

  Chepstow

  Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Woodhaven i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH

  Ffôn

  01291 431020

  Caldicot

  Lle hudolus a wondrous. Un o'r darganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous o'r blynyddoedd diwethaf yw'r gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Dewstow Gardens and Grottoes i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei lle.

  Ychwanegu Monnow Gate and Bridge i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios anhygoel a bylbiau'r gwanwyn fod ar eu gorau.

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St David's Church, Llangeview, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

  Ffôn

  0204 520 4458

  Usk

  Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif

  Ychwanegu St David's Church, Llangeview i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 252239

  Tintern

  Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn rhyfeddol o gyflawn ailadeiladwyd eglwys yr abaty yn ddiweddarach yn y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o glorian ac…

  Ychwanegu Tintern Abbey (Cadw) i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Chepstow Bridge, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o haearn ac adeiladu dur.

  Ychwanegu Chepstow Bridge - Old Wye Bridge i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  01600 772175

  Monmouth

  Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia.

  Ychwanegu Monmouth Castle & Regimental Museum i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Unit 5F,, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

  Ffôn

  07840 874567

  Caldicot

  Rydym yn gwmni bychan teuluol a sefydlwyd gan ddau frawd ac a leolir ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy, yng ngororau Cymru.

  Ychwanegu Wye Valley Meadery i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TS

  Ffôn

  01633 644850

  Tintern

  Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r 17eg ganrif, Heneb Gofrestredig. Lleolir yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Abbey Tintern Furnace i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Safle Picnic

  Cyfeiriad

  Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw ardal bicnic Blackrock.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN

  Ffôn

  01600 775327

  Penallt, Monmouth

  Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBirch Tree Well NGS GardenAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Birch Tree Well NGS Garden i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HS

  Ffôn

  01600 714152

  Monmouth

  Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Arbenigo mewn gwin pefriog, a Pinot Noir.

  Ychwanegu Ancre Hill Vineyard i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Cadira Beeches car park, Usk Road, Wentwood, Monmouthshire, NP15 1NA

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk Road, Wentwood

  Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr ymdrech.

  Ychwanegu Gray Hill i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Penallt Old Church, Penallt, The Rhadyr, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  07495 445807

  The Rhadyr, Monmouth

  Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed…

  Ychwanegu Penallt Old Church i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab Wiliam Herbert, a ail-luniwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89.

  Caer ganoloesol orau o ddiwedd y Oesoedd Canol ym…

  Ychwanegu Raglan Castle (Cadw) i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

  Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Monmouth Nelson Museum, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XA

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes Lleol ym 1924, yn dilyn y gymynrodd i Drefynwy gan Arglwyddes Llangatwg o'i chasgliad o ddeunydd yn ymwneud â'r morlys enwog.

  Ychwanegu Monmouth Nelson Museum i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo