Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Chepstow Castle, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  03000 252239

  Chepstow

  Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr a nerthol. Lleoliad ysblennydd Afon Gwy. Arddangosfa drawiadol gyda modelau maint bywyd.

  Ychwanegu Chepstow Castle (Cadw) i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Goodrich, ROSS-ON-WYE, Herefordshire, HR9 6HY

  Ffôn

  01600 890538

  ROSS-ON-WYE

  Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r brwydrau am olygfeydd syfrdanol dros Ddyffryn Gwy. Yn olaf, mwynhewch ddetholiad o ddiodydd a byrbrydau cartref yng nghaffi'r castell.

  Ychwanegu Goodrich Castle i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull Queen Anne, yn dyddio o 1752. Street façade wedi'i ailfodelu yn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau mân.

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed yn ffinio, copaon bach, nentydd a phyllau.

  Ychwanegu Castle Meadows i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Camlas

  Cyfeiriad

  Monmouthshire and Brecon Canal, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  01633 892167

  Abergavenny

  Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain. Mae'n rhedeg am 32 milltir (51.5 km) trwy olygfeydd delfrydol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Monmouthshire and Brecon Canal i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Caldicot

  Eglwys ganoloesol gydag efaciwîs o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisydd blawd hunangodi.

  Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Cyfeillgar.

  Ychwanegu St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Arvan's Church, Church Lane, St Arvans,, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EU

  Ffôn

  01291 622064

  St Arvans,, Chepstow

  Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St. Arvan o'r 9fed ganrif.

  Ychwanegu St. Arvan's Church i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01873 821405

  Abergavenny

  Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llandogo, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530214

  Monmouth

  Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd ysbrydoledig gyda chyfleusterau stiwdio ardderchog.

  Ychwanegu The Wye Valley Arts Centre i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un adeg yn borthladd pwysig ac yn ganolfan marchnad. Mae ar agor 11am - 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

  Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park,Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r Llwybr Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst drwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Mary's Priory, St Mary's Priory Centre, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND

  Ffôn

  01873 858787

  Abergavenny

  Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n un o'r eglwysi plwyf mwyaf a gorau yng Nghymru.

  Ychwanegu St. Mary's Priory i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Nicholas, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PZ

  Ffôn

  01600 860662

  Monmouth

  Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-gwent.

  Ychwanegu Church of St Nicholas, Trellech i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Safle Picnic

  Cyfeiriad

  Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw ardal bicnic Blackrock.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios anhygoel a bylbiau'r gwanwyn fod ar eu gorau.

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Fferm

  Cyfeiriad

  Cute Farm Experience, Corn Farm, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NS

  Ffôn

  01600 473 444

  Devauden, Chepstow

  Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar, ciwt!

  Apwyntiadau preifat yn unig.

  Ychwanegu Cute Farm Experience i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Cefn Ila, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1PR

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk

  Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o goetiroedd bychain a thir pori fferm, mae o fewn pellter cerdded i dref hanesyddol Brynbuga.

  Ychwanegu Cefn Ila Woodland i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Llanfair Discoed, Caldicot, Monmouthshire, NP15 1NA

  Caldicot

  Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda golygfeydd syfrdanol dros Aber Hafren.

  Ychwanegu Wentwood Forest i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo