Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road,, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith ffermlun sy'n llifo'n yr un modd o gaeau a choedwigoedd bach

  Ychwanegu Goytre Hall Wood i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab Wiliam Herbert, a ail-luniwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89.

  Caer ganoloesol orau o ddiwedd y Oesoedd Canol ym…

  Ychwanegu Raglan Castle (Cadw) i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

  Ffôn

  01594 530080

  Chepstow

  Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

  Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  1 Park Ln,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SS

  Abergavenny

  Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Bailey Park i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Abergavenny

  Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

  Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  0300 025 6000

  Monmouth

  Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.

  Ychwanegu Monmouth Castle (Cadw) i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01633 880494

  Caldicot

  Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.

  Ychwanegu Black Rock Lave Net Heritage Fishery i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873 880516

  Abergavenny

  Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a marina ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

  Ychwanegu Goytre Wharf & Canal Visitor Centre i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull Queen Anne, yn dyddio o 1752. Street façade wedi'i ailfodelu yn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau mân.

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Unit 5F,, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

  Ffôn

  07840 874567

  Caldicot

  Rydym yn gwmni bychan teuluol a sefydlwyd gan ddau frawd ac a leolir ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy, yng ngororau Cymru.

  Ychwanegu Wye Valley Meadery i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Stephen & St Tathan, Pound Lane, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AY

  Ffôn

  07813 264429

  Caerwent, Caldicot

  Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  Ychwanegu Church of St Stephen & St Tathan i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL

  Ffôn

  01600712202

  Monmouth

  Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy.

  Ychwanegu Monmouth Methodist Church i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA

  Ffôn

  01873 880030

  Goytre, Usk

  Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda llawer o rarities, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa afieithus ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos atoch, trochol gyda'r…

  Ychwanegu Highfield Farm Garden i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Monmouth Nelson Museum, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XA

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes Lleol ym 1924, yn dilyn y gymynrodd i Drefynwy gan Arglwyddes Llangatwg o'i chasgliad o ddeunydd yn ymwneud â'r morlys enwog.

  Ychwanegu Monmouth Nelson Museum i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Skirrid Fawr Car Park, Monmouthshire Countryside, PO Box 106, Abergavenny, Monmouthshire, NP26 9AN

  Ffôn

  01874625515

  Abergavenny

  Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn dilyn llwybr cylchol 2 awr (4 milltir) o faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

  Ychwanegu The Skirrid Mountaintop (Skirrid Fawr) i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Arvan's Church, Church Lane, St Arvans,, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EU

  Ffôn

  01291 622064

  St Arvans,, Chepstow

  Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St. Arvan o'r 9fed ganrif.

  Ychwanegu St. Arvan's Church i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Bwyd a Diod

  Cyfeiriad

  Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS

  Ffôn

  01600 750835

  Skenfrith, Monmouth

  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch…

  Ychwanegu Apple County Cider Co i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  The Chapel & Kitchen, The Chapel, Market St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NT

  Ffôn

  01873 852690

  Market St, Abergavenny

  Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd.

  Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol.

  Arddangos casgliadau o emwaith, tecstilau a…

  Ychwanegu The Chapel & Kitchen i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo