Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Canolfan Ymwelwyr

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Reservoir, New Inn, Usk, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373401

  Usk

  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn cwmpasu cefn gwlad tirwedd hyfryd, tonnog. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o weithgareddau'r gronfa ddŵr a chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake & Watersport Centre i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  01291 672563

  Usk

  Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

  Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Meadow farm, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan anhyblygrwydd gweithgynhyrchu modern, rydym yn dewis hyrwyddo cwrw wedi'i fragu â llaw a'i botelu gan ddefnyddio dŵr mwynol yn unig a'r cynhwysion gorau.

  Ychwanegu Kingstone Brewery i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  0300 025 6000

  Monmouth

  Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.

  Ychwanegu Monmouth Castle (Cadw) i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY

  Ffôn

  01291 630027

  St. Arvan's, Chepstow

  Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe Court House and Garden School yn y Tŷ Modur Edwardaidd a addaswyd yn ddiweddar yn neuadd ddarlithio ar gyfer sgyrsiau ac arddangosiadau addysgiadol.

  Ychwanegu Wyndcliffe Court House & Garden School i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cymryd nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  New Court Farm, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AU

  Ffôn

  01873 852011

  Abergavenny

  Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r lleoliad y maent yn byw ac yn gweithio ynddo.

  Ychwanegu Court Cupboard Gallery i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Llantilio Crossenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8TD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar ddeg a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach fel porthdy hela. Dim ond y ffos sydd ar ôl erbyn hyn.

  Ychwanegu Hen Gwrt Moated Site (Cadw) i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Chepstow Castle, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  03000 252239

  Chepstow

  Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr a nerthol. Lleoliad ysblennydd Afon Gwy. Arddangosfa drawiadol gyda modelau maint bywyd.

  Ychwanegu Chepstow Castle (Cadw) i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Mary's Priory, St Mary's Priory Centre, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND

  Ffôn

  01873 858787

  Abergavenny

  Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n un o'r eglwysi plwyf mwyaf a gorau yng Nghymru.

  Ychwanegu St. Mary's Priory i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

  Ychwanegu Abergavenny Museum and Castle i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Pentre Lane

  Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin pefriog.

  Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Olion Rhufeinig

  Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5BA

  Ffôn

  01443 336000

  Caldicot

  Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn sefyll hyd at 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Erys tai cloddio, fforwm-basilica a theml Romano-Brydeinig hefyd.

  Ychwanegu Caerwent Roman Town i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Llyn

  Cyfeiriad

  Keeper's Pond, Abergavenny Road (B4246), Abergavenny, Monmouthshire, NP4 9SR

  Ffôn

  01495 742333

  Abergavenny

  Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du, ar y bryn uwchben Blaenafon.

  Ychwanegu Keeper's Pond i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA

  Ffôn

  01873 880030

  Goytre, Usk

  Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda llawer o rarities, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa afieithus ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos atoch, trochol gyda'r…

  Ychwanegu Highfield Farm Garden i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN

  Ffôn

  01600 775327

  Penallt, Monmouth

  Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBirch Tree Well NGS GardenAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Birch Tree Well NGS Garden i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Bully Hole Bottom, Usk Road, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6SA

  Ffôn

  01291 641902

  Shirenewton , Chepstow

  Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a llwyni cariadus asid.

  Ychwanegu The Alma i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, wedi'i ddylunio'n glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo