Pethau i'w gwneud yn Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Parva Vineyard

Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy…

White Castle

Taith gerdded 5 milltir trwy dir fferm i'r dwyrain o'r Fenni, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Clawdd…

Roundhouse on Kymin

Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i…

Tretower Court and Castle

Adfer tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger Vaughan yn…

Swan Meadow Standing stones

Taith gerdded 2.7 milltir yn dilyn Afon Gavenny i fyny ac i lawr yr afon.

Warren Slade

2.6 milltir o gwmpas ardal Bulwark yng Nghas-gwent, gan fynd ar Lwybr Arfordir Cymru drwy Warren…

Wye Valley Meadery

Rydym yn gwmni bychan teuluol a sefydlwyd gan ddau frawd ac a leolir ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy,…

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

Shire Hall Monmouth

Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad…

Llanover Park

Taith 3 milltir ar droed trwy Barc Llanofer a dychwelyd ar lonydd a thwalpath y gamlas.

Canoe Hire Wales

Gan ddechrau yn Glasbury a phadlo'ch canŵ neu gaiac i lawr y nant i Whitney ar Wy, gallwch stopio…

Sugarloaf Vineyard

Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau…

@cha_black Redbrook River Wye

Taith 6.3 milltir o Drefynwy gan ddefnyddio rhannau o Lwybr Clawdd Offa a Rhodfa Dyffryn Gwy.

MonLife Activities

Mwynhewch ddigwyddiadau a ddarperir gan Dîm MonLife.

Noel Gallagher's High Flying Birds

Ymwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

Rockfield Music Studio

Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid…

Monmouthshire Golf Club

Cwrs sy'n siwtio pob lefel o golffiwr ac yn wir pob oedran yw'r Sir Fynwy.

Caerwent Roman Town

Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r…

Tandem paragliding from the Blorenge

Ffurfiwyd paragleidio echelin am y tro cyntaf yn 1997. Mae'r Ysgol wedi bod trwy sawl ymgnawdoliad…

Supakart Newport

Supakart Casnewydd yw prif ganolfan cartio Calon Pounding y DU, Adrenalin Pumping Indoor Karting.

Usk Rural Life Museum

Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

Treowen

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

Abbey Mill

Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin…

Crickhowell Blue -Crickhowell Loop Route

Dechrau Maes Parcio Crughywel GR219 183 Trowch R allan o CP ac i lawr i'r brif ffordd. Trowch L…

Ysbrydoliaeth

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo