Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Keeper's Pond

Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du, ar y bryn…

Whitestone Viewpoint

Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau…

@dickie.dai.do

Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

Pentwyn Farm

Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o…

Ancre Hill Vineyard

Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

Chepstow Castle

Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr…

St Mary Llanfair Kilgeddin

Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint…

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

Melville Centre

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

Warren Slade

Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym…

White Hare

Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

White Castle

Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n…

Castle Meadows

Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl glan yr…

Glebe House

Ewch i ardd Glebe House.

Tintern Abbey from Devil's Pulpit

Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty Tyndyrn &…

Old Station Tintern

Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle…

Wye Valley Arts Centre

Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd…

Cefn Ila by Tom Maloney

Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o…

Raglan Farm Park Donkey

Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

White Castle Vineyard Tour with Robb Merchant

Robb & Nicola Merchant sy'n berchen ar Winllan White Castle, mae wedi ei leoli yng nghefn gwlad…

Chepstow Old Wye Bridge

Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o…

Rogiet Countryside Park

Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

Borough Theatre

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref farchnad…

Nelson Gardens

Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Fermented pineapple drink tepache

Darganfyddwch sut i wneud eich diod te eplesedig iawn eich hun (kombucha!) gartref

Agoriadau

Tymor

29th Ionawr 2023

Tymor

19th Chwefror 2023
Richard Jones Magician

Mae'n cael ei adnabod fel 'Y ILLUSIONIST MILWROL' ac mae'n cynrychioli'r gorau mewn CUTTING EDGE…

Agoriadau

Tymor

29th Ebrill 2023
Musicians playing guitar, drums and singing, white text reading The History of Rock

The History of Rock is a celebration of ROCK music through the decades.

Agoriadau

Tymor

21st Ionawr 2023
Tintern Abbey

Camwch nôl mewn amser gyda'r Brawd Thomas a dysgu sut fywyd oedd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd…

Agoriadau

Tymor

17th Rhagfyr 2022
Beauty and the Beast ballet

Wedi'i osod i sgôr glasurol syfrdanol bydd y cynhyrchiad hwn yn arddangos coreograffi newydd gan y…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
Disco

Disgo dydd Gwener Nadoligaidd ar Ystâd Gwlad Rhaglan.

Agoriadau

Tymor

9th Rhagfyr 2022

Tymor

16th Rhagfyr 2022
Bronwen Lewis comes to The Blake Theatre

Mae Bronwen Lewis yn gantores/gyfansoddwraig Gymraeg sydd wedi dod yn synfyfyrio TikTok gyda'i…

Agoriadau

Tymor

3rd Mawrth 2023
Llwyn Celyn

Ymunwch â ni am ddiwrnod agored yr ŵyl am ddim yn Llwyn Celyn yn y Mynydd Du

Agoriadau

Tymor

2nd Rhagfyr 2022-5th Rhagfyr 2022
Susie Dent comes to Monmouth

Lexicographer – Yr Awdur Gwerthu Gorau – Queen of Dictionary Corner, 25 mlynedd ar Countdown ac 8…

Agoriadau

Tymor

21st Ionawr 2023
Coral Welsh Grand National

Mae disgwyl i'r diwrnod rasio mwyaf o'r flwyddyn yng Nghymru, sef y Grand National o £150,000 o…

Agoriadau

Tymor

27th Rhagfyr 2022
Snowdrop Open days - Wye Valley Sculpture Garden

Snowdrop Open days. Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau hardd Snowdrop. Cynhesu…

Agoriadau

Tymor

3rd Chwefror 2023

Tymor

4th Chwefror 2023

Tymor

5th Chwefror 2023

Tymor

10th Chwefror 2023

Tymor

11th Chwefror 2023

Tymor

12th Chwefror 2023

Tymor

17th Chwefror 2023

Tymor

18th Chwefror 2023

Tymor

19th Chwefror 2023
George Ezra (credit Adam Scarborough)

Bydd y siart-topper pop George Ezra yn mynd i Gae Ras Cas-gwent am benwythnos arbennig o…

Agoriadau

Tymor

2nd Gorffennaf 2023
Folk on the lawn

Digwyddiad gwerin/gwreiddiau sy'n cael ei gynnal ym Melin yr Abaty, Tyndyrn, De Cymru.

Agoriadau

Tymor

13th Gorffennaf 2023-16th Gorffennaf 2023
Daniel Morden

Bydd Daniel Morden, y storïwr byd enwog o'r Fenni, yn ein diddanu a'n hyswirio gyda hanesion o'i…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
HowTheLightGetsIn Hay 2023

Gŵyl athroniaeth a cherddoriaeth fwyaf y byd.

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2023-29th Mai 2023
Christmas Day Lunch

Cinio Dydd Nadolig

Agoriadau

Tymor

25th Rhagfyr 2022
Crafty Pickle

Darganfyddwch sut i wneud eich krauts a'ch kimchi eich hun, gan roi'r hyder a'r wybodaeth sydd ei…

Agoriadau

Tymor

22nd Ionawr 2023

Tymor

12th Chwefror 2023
Oh What A Night!

O AM NOSON! yn mynd â chi yn ôl mewn amser ar daith gerddorol trwy yrfa anhygoel Frankie Valli &…

Agoriadau

Tymor

31st Mawrth 2023
Elvis outdoor theatre

Dewch â blanced neu gadair wersylla a gwylio Elvis ar sgrin sinema enfawr o dan y sêr. Mae hyn yn…

Agoriadau

Tymor

12th Mai 2023
3 Course Christmas Party Night

Nosweithiau parti Nadolig

Agoriadau

Tymor

2nd Rhagfyr 2022-17th Rhagfyr 2022
Sue Kent

BBC Gardeners World Sue Kent

Agoriadau

Tymor

17th Chwefror 2023
Rockfield Music Studio

Mwynhewch daith dywys o'r stiwdios enwog Rockfield. Rhaid archebu drwy e-bostio…

Agoriadau

Tymor

22nd Ebrill 2023

Tymor

26th Ebrill 2023

Tymor

27th Ebrill 2023

Tymor

29th Ebrill 2023

Tymor

30th Ebrill 2023

Tymor

1st Mai 2023

Tymor

4th Mai 2023

Tymor

5th Mai 2023

Tymor

7th Mai 2023
The History of Soul in white text

A must see for any fan of SOUL!

Agoriadau

Tymor

4th Chwefror 2023
The Crucible

Mae helfa wrachod yn dechrau ym mharadwy swynol Arthur Miller o bŵer gydag Erin Doherty (Y Goron) a…

Agoriadau

Tymor

26th Ionawr 2023

Uchafbwyntiau Llety

Llangattock Mill Cottage

Wedi'i leoli ar fferm fach 14 erw, mae gan y bwthyn hwn yr holl gyfleusterau y byddech yn eu…

Homefield Self Catering

Cartref eang o fyngalo hunanarlwyo cartref, wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn. Yn…

Ty'r Pwll

Mae Tŷ'r Pwll yn hen fwthyn hen a chlyd iawn mewn cymuned wledig sydd â dwy ystafell wely, yn…

Gwyn Deri Bed and Breakfast

Cyrraedd at groeso cynnes a chyfeillgar, ychwanegwch noson heddychlon, brecwast calon, a mwynhau'r…

Glen Yr Afon

Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr…

The garden is sheltered and fenced for the safety of children and pets

Cysur 5 seren. Twb poeth. Cysgu 6, 4 ystafell wely. Lloriau wedi'u baneri. Woodburner. Beicio…

Harvest Home Countryside

Croeso i Harvest Home 2020 pwrpasol Shepherd Lodges, sydd wedi'i leoli o amgylch pwll bywyd gwyllt…

Robin's Barn (Self-catering cottage) Wye

Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

The Riverside Hotel

Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd…

The Willows Double Bedroom

Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a…

The Coach House Cottages

Bythynnod y Coach House Tai gwyliau hunanarlwyo bendigedig yn amgylchoedd heddychlon delfrydol…

Llwyn Celyn

Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o…

Green Dyffryn Barn

Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i…

Sugarloaf Vineyard

Bythynnod stiwdio clyd yn seiliedig ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr, sydd â byw gydag…

The Manor

Yn uchel ar ochr y Mynydd Du sy'n edrych i lawr Dyffryn Wysg yng nghanol Bannau Brycheiniog ceir…

Bar

16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

Hidden Valley Yurts

Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden…

Tintern Old Rectory

Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith…

Welsh Marches at Upper Glyn Farm

Welsh Marches ar Fferm Glyn Uchaf

Whitehill Farm Cottage

Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog…

Llancayo Windmill

Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i…

Our customers enjoying the views

Gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus,…

Wye Valley Holiday Cottages

Dewis eang o eiddo diddorol sy'n cysgu rhwng 2 a 50 ar hyd Dyffryn Gwy Mynyddoedd Duon Bannau…

Black Lion Guest House

Mae teulu 4 seren o ansawdd uchel yn rhedeg tŷ gwadd. Tŷ llety traddodiadol newydd i'r teulu yn…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo