Old Pandy Inn & Black Mountain Bunkhouse

Am

Mae Byncws y Mynydd Du yn cysgu uchafswm o 24 o bobl a gellir ei rannu'n 3 ystafell ar wahân sy'n gallu lletya 10, 8 a 6.

Mae pob un o'r 3 ystafell wedi rhannu cyfleusterau sy'n cynnwys ystafelloedd golchi, ardal deledu a chegin. Prisiau'n dechrau o £27.95 y person y noson sy'n cynnwys brecwast llawn coginio.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
10£27.95 y person y noson am wely & brecwast
4£27.95 y person y noson am wely & brecwast
6£27.95 y person y noson am wely & brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn

Parcio

 • Ar y stryd/parcio cyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Old Pandy Inn & Black Mountain Bunkhouse

The Old Pandy Inn, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DR
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890208

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  1.62 milltir i ffwrdd
 2. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  1.74 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.37 milltir i ffwrdd
 4. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.6 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  3.99 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  4.06 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  4.3 milltir i ffwrdd
 4. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  4.31 milltir i ffwrdd
 5. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  4.36 milltir i ffwrdd
 6. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  4.6 milltir i ffwrdd
 7. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  5.34 milltir i ffwrdd
 8. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  5.34 milltir i ffwrdd
 9. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  5.43 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  5.65 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  5.66 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  5.76 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo